Hopp til hovedinnhold


Helse Midt inngår forlik med Akutt Helse SUS

Helse Midt-Norge har 11.10.09 inngått en forliksavtale med Akutt Helse SUS v/Torgeir Akslen og Tor-Erling Johansen.

Helse Midt-Norge har 11.10.09 inngått en forliksavtale med Akutt Helse SUS v/Torgeir Akslen og Tor-Erling Johansen.

Bakgrunn: - Vi gir oss aldri!

Helse Midt tapte rettsaken i Møre

Helse Midt anker dommen

5. mai 2008 tok Akutt Helse SUS (senere rettet til Akslen og Johansen) ut stevning mot HMN for Sunnmøre tingrett (sak 08-068259TVI-SUMO) med krav om erstatning etter brudd på reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med konkurranse med forhandling om kjøp av ambulansetjenester i helseregion Midt-Norge.

Tingretten avsa dom i saken 12. februar 2009. Tingrettens dom er anket inn for Frostating lagmannsrett (sak 09-062810ASD-FROS).

Partene er enige om å heve ovennevnte sak som forlikt, og har inngått avtale om forlik.

I avtalen heter det:

Helse Midt-Norge erkjenner at det i forbindelse med behandlingen av tilbudet fra Akutt Helse SUS v/Torgeir Akslen og Tor-Erling Johansen for drift av ambulanseområde 20 på Sunnmøre (kommunene Haram, Ørskog og Norddal) ble begått flere brudd på grunnprinsippene i regelverket om offentlige anskaffelser. Helse Midt-Norge beklager dette dypt.

Les pressemeldingen på Helse Midt-Norges nettside

Les også Romsdal Budstikke: Helse Midt-Norge kjøper seg fri