Hopp til hovedinnhold


Helse Midt i rettsak: Fordelte 1,6 milliarder slik

I tingretten gikk advokat Anders Svinø, som representerer Torgeir Akslen og Tor-Erling Johansen som tapte anbudskampen om oppdrag på Sunnmøre, til krysseksaminasjon av kontraktsjef Bård Skage.

I tingretten gikk advokat Anders Svinø, som representerer Torgeir Akslen og Tor-Erling Johansen som tapte anbudskampen om oppdrag på Sunnmøre, til krysseksaminasjon av kontraktsjef Bård Skage, skriver rbnett.no.

Bakgrunn: Kreves for 4,5 millioner

Les også i Romsdals Budstikke: Kan ha feiket vurdering

Krysseksaminering
scaleofjustice120– Er det forsvarlig saksbehandling at du gjorde evalueringene av ambulanseanbudene alene? spurte advokat Svinø.
– Tida var ikke tilstrekkelig til at vi kunne hente inn eksempelvis medisinskfaglig kompetanse, svarte Bård Skage.
– Dere hadde altså ikke tid til å foreta en forsvarlig saksbehandling?
– Det er jeg ikke enig i. Det var mitt innkjøpsfaglige skjønn som ble utslagsgivende for hvem som fikk kontraktene, sa Skage.
– Finnes det noen som helst skriftlig dokumentasjon på den nye vurderingen du gjorde?
– Det gjør det ikke.
– Du er innforstått med at det er et grovt brudd på reglene for offentlige anskaffelser at det ikke finnes skriftlig materiale som gjør det mulig å etterprøve?
– At det er et grovt brudd, er dine ord. At det er et brudd på reglene, er riktig.
– Dette gjelder kontrakter til godt over en milliard kroner?
– Ja.
– Du fikk fullmakt av direktøren til å foreta en helt ny evaluering på egen hånd?
– Ja.
– Var det en rein skjønnsmessig vurdering av ambulanseanbudene du foretok?
– Ja, det var rein skjønnsvurdering.
– Hvorfor ble det ikke laget noe skriftlig om evalueringene av anbudene?
– Tidsvinduet. Tida var for knapp, svarte Bård Skage.

Avgjorde alene
Fire dager før ambulansekontrakter til en verdi av 1,6 milliarder kroner skulle fordele tok kontraktsjefen i Helse Midt-Norge affære. Han mente at vurderingene som fagfolk i alle helseforetakene i Midt-Norge hadde gitt, spriket for mye.

– Jeg oppdaget at det var altfor store sprik i hvordan de ulike selskapene var blitt bedømt på, til at vi kunne gå videre med det, forklarte Bård Skage.

Derfor fikk han tidligere administrerende direktør Jan Eirik Thorstensens velsigning til å foreta sin egen vurdering, forklarte han i retten.

Den 4. og 5. juli 2007 gjennomgikk han alene 27 ambulanseanbud. Han la til side alle anbefalingene andre hadde kommet med, og satte karakterer som avgjorde hvilke ambulanseselskap som skulle få jobbene.

Les hele saken i Romsdals Budstikke