Hopp til hovedinnhold


Helse-investeringer i milliardklassen

Helse Midt-Norge planlegger investeringer for 10 milliarder kroner fram til 2020, skriver Dagens Næringsliv.
Mesteparten skal tas av «egne midler» og helseforetakene blir bedt om å sette av penger fra driften.
Nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal står øverst på ønskelista til Helse Midt-Norge. Halvparten av dette skal finansieres med egenkapital, resten med lån. Videre på lista står blant annet elektronisk pasientjournal og et nytt bygg til akuttpsykiatrien i Sør-Trøndelag, samt nytt teknisk utstyr og ambulanser.
Helse Midt-Norge opplyser at det kreves 7,5 milliarder kroner i egne midler i løpet av perioden og at det må settes av penger fra drift til investeringene.
Les mer om saken hos Dagens Næringsliv