Hopp til hovedinnhold


Helse Førde må igjen spare pengar

I det store bilete aukar kostnadene mest til ambulanse både med bil og båt, og inntektene minkar på grunn av samhandlingsreforma, ifølgje NRK Sogn og Fjordane.

I aprilrapporten som styret i helseføretaket skal handsame torsdag går det fram at medisinsk klinikk så langt i år ligg 6,5 millionar bak budsjettet. Årsaka er færre behandla pasientar og auka utgifter til medisinar og løn.

No har ein starta arbeidet med å finne ut kva ein kan gjere for å få budsjettet på rett kjøl. Når avdelingar må kutte kostnader er løysinga ofte at talet på tilsette må ned.

At det må bli tilfellet no er førebels usikkert.

Les meir om saka hjå NRK