Hopp til hovedinnhold


Helse Fonna: Den nye legebilen i drift

I dag har Helse Fonna fått den nye legebilen i drift. - Dette er en historisk dag for den prehospitale tjenesten i Helse Fonna, sier direktør for medisinsk service-klinikk, Anne Hilde Bjøntegård.

I dag har Helse Fonna fått den nye legebilen i drift. - Dette er en historisk dag for den prehospitale tjenesten i Helse Fonna, sier direktør for medisinsk service-klinikk, Anne Hilde Bjøntegård til Radio Haugaland.

Legebilen skal være bemannet med anstesilege og ambulansearbeider med redningsmannskompetanse. Bilen skal rykke ut på rød respons og vil være et supplement til ambulansetjenesten.

- Det handler om å bringe en annen type kompetanse ut til pasienten på ulykkesstedet, sier Alf Rekstern som forklarer at en legebil ikke kan erstatte ambulansetjenesten eller kommunelege. - Dette er et supplement, sier han.

Legebil i tjenesten gjør at en kan utføre mer avansert medisinsk behandling på ulykkesstedet, som for eksempel bruk av respirator, intubasjon og narkose.

Dessuten vil vurderingskompetansen til legen gjør at en kan korte ned tiden det tar før en pasient blir fraktet til riktig behandlingssted, enten det er et av et sykehus i Helse Fonna eller et større sykehus,l som universitetssykehusene i Bergen eller Stavanger, melder Helse Fonna.

Les mer om saken på Radio Haugaland