Hopp til hovedinnhold


Helse Finnmark vil kutte ti stillinger

Helse Finnmark vil kutte 10 stilinger i ambulansetjenesten, selv om det ble jobbet 30 årsverk i overtid i fjor.

helsefinnmark313Helse Finnmark vil kutte 10 stilinger i ambulansetjenesten, selv om det ble jobbet 30 årsverk i overtid i fjor.

Les hele saken på NRK: Vil kutte ti stillinger

Det er økonomiske problemer som tvinger fram kuttene, sier leder for prehospital avdeling i Helse Finnmark, Geir Braathu.

– Vi fikk syv nye millioner kroner, men mangler fortsatt fem for å komme i balanse. Vi så på flere tiltak, men den siste muligheten vi hadde var å redusere stillinger.

– Rovdrift på de ansatte

Hovedtilitsvalgt Bjørn Kristiansen menner det har vært drevet rovdrift på de ansatte det siste året.

– Sånn som ambulansetjenesten er i dag så er vi på et minimum. Man bør heller oppbemanne tjenesten slik at man kommer på et lovlig nivå.

Spesielt i fjor

Leder for prehospital avdeling i Helse Finnmark, Geir Braathu, sier at innkjøringsproblemer etter at Helse Finnmark overtok ambulansene skal være hovedårsaken til den store overtidsbrukken.

– Fjoråret var helt spesielt, vi hadde mangel på stillinger, noe som medførte overtid. I tillegg hadde vi opplæring av vernetjeneste og tillitsvalgte.

For å hjelpe på problemet har Helse Finnmark innført en vikarsentral, noe Braathu sier har gitt gode reslutater.

Vil trekke inn Arbeidstilsynet

Det har vært stor uenighet mellom ledelse og de ansatte om dagens praksis med planlagt overtid er et brudd på arbeidsmiljøloven.

Dersom de planlagte kuttene i stilinger kommer, vurder Kristiansen å melde saken inn for Arbeidstilsynet, noe han tror kan få svært dyre konsekvenser for helseforetaket.

– Arbeidstilsynet har sagt at de ikke ser ambulansetjeneste som forenlig med hjemmevakt, og skal man begynne med stasjonsvakter vil dette kreve omtrent 120 nye stillinger i Finnmark.