Hopp til hovedinnhold


«Helikopterlegen» anker dommen

Den 39 år gamle legen som i Eidsivating lagmannsrett torsdag ble dømt til ti års forvaring, anket dommen på stedet, skriver VG. 

Legen er kjent skyldig i voldtekt, voldtektsforsøk og seksuelle handlinger med barn.

Lagmannsretten har ifølge Østlendingen dømt mannen for fire tilfeller av voldtekt og tre tilfeller av voldtektsforsøk. I tillegg er han fradømt retten til å være lege.

Eidsivating lagmannsrett mener domfelte har opptrådt hensynsløst, og at det ikke er noen formildende omstendigheter i saken.

- Ikke overrasket

I rettens begrunnelse heter det at det er stor fare for gjentakelse av nye seksuelle overgrep og at han derfor må dømmes til forvaring.

Helikopterlegens forsvarer, advokat Harald Stabell, mener det er grunn til å være skuffet over dommen i Eidsivating lagmannsrett.

- Men direkte overrasket er ikke min klient, sier Stabell og henviser til de sakkyndiges uttalelser om MMS-legens diagnose.
Selve straffeutmålingen er nå anket inn for Høyesterett.

Les hele saken her