Hopp til hovedinnhold


Helikopter i pose og sekk

Hvis Helse Nord legger en base for ambulansehelikopter på Skagen, kan den kombinere fordelene ved base på flyplass og sykehus, skriver Bladet Vesterålen.
Les også: – Krangel om base kan sette liv i fare
Mer om saken: Hvorfor avslå luftambulansebase på Evenes i sommer?
Det antyder Svein Are Osbakk. Han er erfaren anestesilege som selv har lang praksis fra luftambulansetjeneste i Nord- Norge.
Osbakk har skrevet en egen utredning til ledelsen i Helse Nord, som Helse Nord har lagt ut som referatsak til styret i det regionale helseforetaket onsdag. Her etterlyser han en likeverdig utredning av to reelle alternativ.
Med sju minutters kjøreavstand mellom sykehuset og Skagen, vurderer anestesilegen det slik at en helikopterbase på Stokmarknes lufthavn i praksis vil slå sammen fordelene ved å ha en base på flyplass og ved sykehus.
Og så peker han på at utredninga fra arbeidsgruppa i Helse Nord ikke har synliggjort gevinstene ved en slik «samlokalisering».
– Valg av base Stokmarknes ivaretar både fordelene med lokalisering ved flyplass med høy regularitet og nærhet til et sykehus, heter det i utredningen han selv har laget.

Stor forskjell

Etter hans faglige vurdering vil plasseringen av base kunne gjøre stor forskjell på helsegevinsten og nytten Midtre Hålogaland kan få.
– Viktige momenter som åpenbart burde trekke i retning av baselokalisering lengre sørvest, synes ikke å være tilstrekkelig drøftet og synliggjort, framholder anestesilegen i sin utredning.
Han viser til at bosettinga i Vesterålen og Lofoten er betydelig mer desentralisert enn i Sør-Troms og Ofoten, der størstedelen av befolkningen bor i Harstad og Narvik – og dermed nær akuttsykehus.

Størst gevinst

– Det mer desentraliserte bosetningsmønsteret i Lofoten og Vesteraålen har også størst forventet økning. Befolkningen i Harstad/Narvik-regionen er allerede i stor grad sentralisert rundt de to sykehusene med akuttfunksjoner, og denne trenden er stipulert til å bli betydelig forsterket i årene fremover, påpeker utredningen fra Osbakk.
– Vesterålen og Lofoten vil derfor ha spesielt stor gevinst av nærhet til en luftambulansebase – nå og i framtida, heter det.

Dekke hull i beredskapen

Osbakk-utredningen peker også på at luftambulansebasen vil dekke et større hull i beredskapen om den legges i den vestlige delen av Midtre Hålogaland.
– Området i Sør-Troms og Ofoten har større tilgjengelighet til luftambulanse fra Tromsø, svenske ressurser i Gällivare og nærhet til Norges største styrkekonsentrasjon av militære helikoptre på Bardufoss inkludert den nye allværsmaskinen NH-90. Dette er underkommunisert i rapporten, framholder han i dokumentet som Helse Nord har lagt ut i sakspapirene til onsdagens styremøte.
Les mer om saken hos Bladet Vesterålen