Hopp til hovedinnhold


Heiv seg rundt da ambulansen var opptatt

Ambulansearbeiderne hadde gått av vakt, men visste at sortlandambulansen var opptatt i annet oppdrag. Derfor rykket de ut på egen hånd til høyspentulykka i Lamarka, ifølge Bladet Vesterålen.

Ambulansearbeider Mats-Eirik Rødsand hadde akkurat gått av vakt, og sto på verksted med sin private bil, da han så at det blinket i lysene.
– Mens jeg sto på verstedet gikk strømmen to ganger, og rett etter begynte jeg å høre sirener, forteller han.
Rødsand ble oppringt av en kollega som bor nær ulykkesstedet, som fortalte at det hadde skjedd noe alvorlig.
– Jeg var klar over at sortlandsambulansen var opptatt – på tur til Stokmarknes med en annen pasient. Så jeg heiv meg rundt og kjørte opp dit, forteller han.
På turen var han innom kollegaen som hadde ringt, og plukket ham opp. De to kom til ulykkesstedet øverst i Bjørklundveien omtrent rett etter at ambulansehelikopteret var landet. Rødsand tror hadselambulansen også var ankommet omtrent samtidig med helikopteret.
– Slik vi oppfattet situasjonen, var det to pasienter, og den av dem som var alvorligst skadd var under intensiv behandling da vi kom til stedet. Jeg og kollegaen min tok oss av den andre pasienten, som viste seg å være lettere skadd.

– God førstehjelp

Ifølge Rødsand, var to leger fra legekontoret på Sortland, som hadde rykket ut i privatbil, blant de første som ankom ulykkesstedet. Bladet Vesterålen får opplyst fra tillitsvalgt i ambulansetjenesten i Vesterålen, Yngve Jakobsen, at de aller første som kom til var naboer, blant annet en anestesisykepleier som til daglig jobber på sykehuset på Stokmarknes.
– Disse sørget for at det ble ydt god førstehjelp, sier Jakobsen.
Rødsand forteller at han valgte å handle på eget initiativ, fordi han raskt skjønte at det var tale om en alvorlig hendelse.
– Jeg har vært, og er fortsatt, kritisk til at vi har for få ressurser i Vesterålen til å klare utfordringa med mengden oppdrag. Vi hadde en god nok ambulansetjeneste. Hva vi har nå, skal ikke jeg si noe om. Det må Nordlandssykehuset svare på, sier Jakobsen.
Les mer om saken hos Bladet Vesterålen