Hopp til hovedinnhold


Heidundrandes konferanse

Mil etter mil med blålys og sirener er tilbakelagt siden Ambulanseforum sin første «messe» i 1973. Det er ingen akutt fare for mors: Vi håper i stedet at programmet tar pulsen på det som rører seg i prehospital akuttmedisin om dagen. Velkommen til deltakere, utstillere, foredrags- og workshopholdere, ferskinger og ringrever!

Ambulanseforum nr. 4 2018. Tekst: Live Oftedahl

Er du klar for å ta på deg den hvite vesten? Rollen som innsatsleder helse er tema i sesjonen om operative nyheter på konferansen onsdag. I dette nummeret setter vi på dagsordenen om den kursingen som gis i dag er tilstrekkelig til å takle ILH-rollen. Ambulanseledere i de fleste helseforetakene har svart på hvordan de kurser sine ansatte, og hvordan de ser for seg at man gir sine ansatte denne kompetansen i framtida.

Er det nok med noen fagdager her og der, og å sende noen få i året på Sivilforsvarets kurs Samvirke på skadested, eller skal man lage et kurskonsept i hvert enkelt helseforetak? Burde det lages en felles innsatslederutdanning for nødetatene? Eller skal OsloMet utvikle en egen innsatslederutdanning for helse?

Nylig «utskrevne» bachelorstudenter på OsloMet - storbyuniversitetet skal for første gang presentere hva de fant ut i oppgavene sine på vår konferanse. Det spenner fra smertelindring av barn, via temperaturmåling, til screening av skrøpelige eldre. Vi gleder oss! Møt på sesjonen om akuttmedisinsk forskning!

Få et unikt innblikk i hvordan pasienten oppfatter helsehjelpen de får, og hvor raskt misforståelser oppstår, i reportasjen fra Universitet i Bergens fag Pasientkontakt. I siste reportasje tar vi turen til vakre Lærdal.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.