Hopp til hovedinnhold


Haugalandet kan å nytt beredskapssenter

Fem kommuner vil punge ut nærmere 180 millioner kroner for et felles beredskapssenter for brannvesen, ambulanse og legevakt dersom den nye konseptstudien blir en realitet. Haugesund er ikke med, ifølge Haugesund Avis (krever innlogging).

Det sier prosjektleder Viggo Holm ved eiendomsavdelingen i Karmøy kommune.

Beredskapssenteret, som vil bestå av felles brannvesen, legevakt ogambulansestasjon, er foreslått bygget på ei av kommunens tomter sør på Raglamyr.

«Plasseringen er bra i forhold til infrastruktur på Haugalandet – mulig med flere utrykningsakser», heter det i den ferske konseptstudien.

Har sendt ut avtale

Holm forteller at senteret i skrivende stund er i konseptfasen.

– Det betyr at vi må få på plass en avtale mellom de tre tjenesteområdene og kommunene. Avtalen ble sendt ut før sommeren, og når den er signert, starter prosjekteringen, sier han.

Kommunene som skal ta stilling til avtalen er Karmøy, Tysvær, Sveio, Bokn og Utsira.

Ordfører Sigmund Lier i Tysvær forteller at saken ikke har vært realitetsbehandlet hos dem ennå.

Kommunen er i dag med i det interkommunale brannsamarbeidet, Haugaland Brann og Redning IKS.

– Administrasjonen jobber nå godt med tanke på et legevaktsamarbeid, og jeg regner med en orientering fra rådmannen når han er klar for det. Vi har tidlig sagt at vi ønsker et legevaktsamarbeid med Karmøy når dette er klart, sier Lier.

– Er senteret som presenteres i konseptstudien i tråd med det Tysvær ønsker seg?

– Det som er viktig er en framtidsrettet legevakt som skal løse våre utfordringer. Vi har politiske vedtak på å satse på Raglamyr.

Ikke aktuelt for Haugesund

Haugesund, på sin side, trakk seg i fjor fra brannsamarbeidet.

På spørsmål om hvordan de stiller seg til et samarbeid knyttet til legevakt, svarer Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn (Ap) følgende:

– Vi meldte oss ut av brannsamarbeidet, fordi vi ikke kunne akseptere betingelsene. Det blir det samme med legevakt. Vedtaket vårt er å samkjøre disse, og så lenge det ikke er aktuelt å flytte brannstasjonen er det ikke aktuelt å flytte legevakten heller.

Det er Helse Fonna som driver ambulansetjenesten i distriktet.

– Vi er positive til prosjektet. Men dersom vi skal flytte vårambulansestasjon, ønsker vi at kommunene i størst mulig grad skal samarbeide om felles legevakt, sier kommunikasjonssjef Margareth H. Langebro i Helse Fonna.

I konseptstudien er det utarbeidet to alternativer for et nytt, felles beredskapssenter.

Så mye koster det

Alternativ én innebærer legevakt, ambulansestasjon og en hovedbrannstasjon.

Alternativ to er uten ambulansestasjon.

Sistnevnte vil koste rundt 40 millioner mindre å bygge, men ifølge Holm er det ingen grunn til å tro at den årlige leiekostnaden blir vesentlig høyere dersom alle tre etatene inkluderes, fordi bygningsmassen og uteområdene blir tilnærmet de samme.

– Og så ser vi et økende behov innen ambulansetjenesten. De har vokst ut av dagens stasjon, sier han.

Det er gjort noen kostnadsoverslag knyttet til byggingen av et beredskapssenter på Raglamyr sør. De ser slik ut:

  • Brannstasjon: I overkant av 105 millioner kroner.
  • Ambulansestasjon: I overkant av 40 millioner kroner.
  • Legevakt: I overkant av 31 millioner kroner.

Les mer om saken hos Haugesund Avis (krever innlogging)