Hopp til hovedinnhold


Hastegradsprosjektet godt i gang med forbedringer

Akuttmottaket i Tromsø har siden høsten 2009 jobbet med Hastegradsprosjektet. Nå skal de innføre METTS - et verktøy for systematisk hastegradsvurdering, slik at de sykeste pasientene får hjelp først.

Akuttmottaket i Tromsø har siden høsten 2009 jobbet med Hastegradsprosjektet. Nå skal de innføre METTS - et verktøy for systematisk hastegradsvurdering, slik at de sykeste pasientene får hjelp først, skriver UNN.

De siste årene har antallet pasienter økt ved akuttmottaket, og det har blitt mer opphopning av pasienter på ettermiddag og kveld. I tillegg har variasjonen i sykepleiernes og legenes vurdering av hastegrad blitt for stor.

– Hovedpoenget med å innføre METTS handler om kvalitetssikring og bedre sikkerhet for øyeblikkelighjelppasienter. Pasientene må sorteres i forhold til hvem som trenger undersøkelse og behandling raskt og hvem som kan vente. Vi har allerede lang og god erfaring med tre ulike hastegrader i blant annet AMK og ambulansetjenesten, sier Jon Mathisen, sjef for Akuttmedisinsk klinikk.

– Hastegradsprosjektet er mer utfordrende enn andre pasientforløpsprosjekt, fordi det involverer svært mange fagområder ved UNN Breivika, forteller leder av styringsgruppen Marit Lind. Hun legger til at prosjektet kom etter ønske fra de ansatte, og at sykehusledelsen har støttet gjennomføringen fra første stund.

Drømmeakuttmottak

En fokusgruppe bestående av 25 personer fra ulike fagmiljøer har jobbet med å kartlegge akuttmottakets arbeidsprosesser. De har kommet med sine forbedringsforslag, og de har fått tegne sitt drømmeakuttmottak.
– Til vår store overraskelse tegnet alle omtrent det samme, sier prosjektleder Inghild Nerland.

– Hvordan ble det?
– Akuttmottaket ble tegnet som en stjerne med hele behandlingsteamet i midten. Rett og slett et knutepunkt med visuell oversikt over alle kolleger og ulike typer pasienter. De ønsket et lokale med utstyr og personale lett tilgjengelig; ting skulle ikke være gjemt bak ei dør og flere korridorer.

Akuttmottakets arbeidsprosesser skal bli mer standardiserte ved hjelp av METTS. Når en pasient kommer inn og vurderes som eksempelvis hastegrad rød, så skal det utløse et kjent responsmønster. For at dette skal fungere må forbedringsområdene identifiseres, og flaskehalsene og tidstyvene minimaliseres.

– Når vil dere være i land med prosjektet?
– Vi tenker at vi skal klare å innføre systematisk hastegradsfastsettelse ved hjelp av METTS før sommeren 2011.

Fakta om Hastegradsmetoden METTS (Medical Emergency Triage and Treatment System)

  • Sorteringsverktøy som er utviklet ved Sahlgrenska Universitetssykehus i Sverige
  • Et hjelpemiddel for å identifisere de rette høyrisikopasientene
  • Systematisk sortering basert på kliniske kriterier

Les mer om saken på Universitetssykehuset Nord-Norge