Hopp til hovedinnhold


Hast er farlig, også med blålys

Kostnadene for drift av ambulansene i Helse Midt-Norge sprekker så det suser. Allerede nå ligger ambulansedrifta over 30 millioner bak budsjett, og prognosene peker mot en sprekk på 23 prosent, skriver Tidens Krav på lederplass.
Nå er det selvsagt ikke lett å lage budsjett for et nytt foretak, og det må være lov å trå feil.
Likevel er det oppsiktsvekkende at det bommes så grovt, ikke minst med tanke på at grunnlaget var kostnadene foretaket hadde da private sto for driften. Her smaker det av hastverksarbeid og en særdeles kostbar politisk prestisje.
Det meste av overskridelsene skyldes sprekk på lønn. Så kommer finanskostnader knyttet til kjøp av 60 nye ambulanser, nytt IKT-system og økte pensjonskostnader i forbindelse med overgang til offentlig tjenestepensjon. Alt dette er greie forklaringer, men spørsmålet er hvorfor det var umulig å forutse disse kostnadene. Det burde ikke overraske at det koster å ta opp lån til nye ambulanser.
Kanskje var det også «grums» i de private foretakene som var vanskelig å vite om på forhånd, og det er flott at helsedirektører tar fatt i eventuelle brudd på arbeidsmiljølova. Det bør ikke bare avgrenses til ambulanseforetaket. Helse Midt-Norge hadde 28.000 slike brudd bare på to måneder i fjor sommer.
Styret har nå gått løs på kostnadssmellen for å få kontroll på økonomistyringen. Forhåpentligvis virker disse raskt, og så må man unngå flere «overraskelser».
Før vedtaket om en heloffentlig ambulansetjeneste ble fattet, tok flere til orde at det var behov for en forutgående konsekvensanalyse. Dette ble avvist. Tallene som nå er kommet på bordet, viser at det var et feilgrep.
Les hele lederen hos Tidens Krav