Hopp til hovedinnhold
Sykehuset Østfold i aksjon på EMS Norway ambulansemesterskap. © Fredrik Naumann/Felix Features
Sykehuset Østfold i aksjon på EMS Norway ambulansemesterskap. © Fredrik Naumann/Felix Features


Hardt presset ambulansepersonell har ikke tid til vasking av bilene

– Jeg kjenner til ambulanser i Østfold som ikke har vært skikkelig rengjort på mange uker.

Forklaringen er enkel: Vi har simpelthen ikke tid til å vaske.

Det oppsiktsvekkende utsagnet kommer fra en erfaren ambulansearbeider som er lei av å se renholdet bli nedprioritert som følge av en mer og mer stresset arbeidshverdag, skriver Dagsavisen.

Gror ned i møkk

I følge ambulansearbeideren med 15 års fartstid, er det ikke slik at ambulansene presumtivt er det mest smittevernssikre sted pasientene og de ansatte kan tenke seg i disse koronatider.

– Det burde selvsagt vært slik. Vi snakker tross alt om biler som skal forflytte de mest sårbare av oss og om en yrkesgruppe som skal serve samfunnet i en krise. Men virkeligheten de senere åra er blitt slik at vi skal «produsere» hvert eneste minutt. Utrykningsoppdragene kommer i et tempo som aldri før. Og i stedet for at lille Per på fem eller gamle Magda på 95 skal vente på oss fordi vi må fram med kluter og spray – ja, så prioriterer vi utrykningen framfor renholdet. Men dette valget fører altså til at svært mange av bilene gror ned i møkk i stedet for å bli vasket ned kontinuerlig, forteller den erfarne ambulansearbeideren som mener det er helt umulig å følge smittevernsreglene fra helsemyndighetene med dagens rammer.

– Hva gjør de ansatte og tillitsvalgte for å få satt disse utfordringene på dagsordenen?

– Vi har skrevet en rekke avviksmeldinger. Men så langt har vi ikke fått verken tilbakemeldinger eller flere ressurser. Jeg har en følelse av at ropene vi sender ut fullstendig blir neglisjert. Vi er de folka på jobb som vi er – det er ikke penger til å sette inn flere mann, er vel det egentlige svaret.

Ambulansearbeideren sier at "han ikke på sitt bare liv" tør å stå fram med navn.

– Da vanker refs. Og det er jeg ikke interessert i. Men det er faktisk sånn at vi som "bare" er ansatte ikke har anledning til å varsle offentlig om noe som helst, sier ambulanseføreren.

Leder for Ambulansetjenesten i Østfold, Merete Storli Tveit, ser ikke bort fra at renholdsrutinene for ambulansene ikke alltid følges slik de skal.

– Vi har en klar prosedyre som går ut på at oppdraget ikke er avsluttet før smittevernet er gjennomført, hevder Storli Tveit.