Hopp til hovedinnhold
Tore Paulsen på det første innsatslederkurset i Helse Midt-Norge. Foto: Roar Vestad


Har utviklet eget innsatslederkurs

– Generell innsatsledelse bør implementeres som del av fartøysjefsutsjekken i virksomheten. Dette er noe vi diskuterer internt hos oss nå, sier Tore Paulsen, fagutvikler i Helse og Møre og Romsdal. Han er en av pådriverne bak ILH-kursene i Helse Midt-Norge.

Ambulanseforum nr. 4 2018. Tekst: Live Oftedahl.

Han forteller at Møre og Romsdal ikke har noen konkret felleskursing i innsatsledelse for alle ansatte som tiltrer som nivå2 eller fartøysjef.

Hvordan kurses deres ansatte i innsatsleder helse-rollen?
– Det forventes at alle fartøysjefer ivaretar lederoppgaven som første ressurs til hendelsene. Mange i tjenesten har lang erfaring, har deltatt i mange hendelser, på ulike kurs eller har sin bakgrunn fra eksempelvis frivillige organisasjoner. Innsatsledelse utøves generelt bra i virksomheten, men ikke alle kollegaer har den samme forberedelsen, kunnskapen og øvingen før man leder en helseinnsats de første gangene.

Tilfeldig

For enkelte kan det gå lang tid mellom hver gang man utøver innsatsledelse. Derfor har det blitt litt «learning by doing» opp gjennom tidene.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.