Hopp til hovedinnhold


Har spart 30 millioner

Omlegginga av pasientreiseopplegget i Helse Nord-Trøndelag som startet i 2008, har betydd ei samlet innsparing på vel 30 millioner kroner.

Omlegginga av pasientreiseopplegget i Helse Nord-Trøndelag som startet i 2008, har betydd ei samlet innsparing på vel 30 millioner kroner, skriver Namdalsavisa.

– Det er penger som kommer pasientene til gode ved at de er brukt til pasientbehandling, sier klinikkleder Rune Modell ved Prehospital klinikk i Helse Nord-Trøndelag.

Han presiserer at ambulansedriften er holdt utenfor. Innsparinga gjelder bruk av offentlige transportmidler, drosje og egen bil.

Det er en rekke tiltak som ligger bak resultatet. Omlegginga av pasientreisene er ett, og ellers nevner han blant annet mer effektiv flåtestyring, oppgjørskontroll, informasjon til og bevisstgjøring av rekvirentene, informasjon i brukerforeninger og forskjellige pasientforeninger.

Man har også fått ei bedring av rutiner mellom leverandører og helseforetak, man har gjennomført anbudskonkurranse i deler av fylket og man har vært en pådriver for desentralisering av pasienttilbud..

– Behandling dialysepasienter er et eksempel på det siste. Ved siden av at det gir en kostnadsreduksjon, slipper pasientene å reise så langt som før, påpeker Modell.

Les mer om saken i Namdalsavisa