Hopp til hovedinnhold


Har skrevet AMK-avtale

Snart faller også avgjørelsen om hvor AMK-sentralen for Østfold skal plasseres, ifølge SA.no.
For to måneder siden sa styremedlemmene i Sykehuset Østfold at de var usikre på om det er greit å flytte AMK-sentralen fra Østfold til Oslo.
Derfor ble saken utsatt. Men samtidig ga de sykehusdirektør Just Ebbesen tillatelse til å innlede samtaler med Oslo Universitetssykehus med sikte på en mulig avtale om felles AMK-sentral.
Nå er det altså utarbeidet en forslag til avtale om felles AMK-sentral mellom de to sykehusene. Det er også gjennomført en ny risikovurdering siden forrige styremøte.
Mandag til uka tar sykehusstyret en avgjørelse.
Og anbefalingen fra direktør Ebbesen er i hvert fall klar: Han foreslår at styret gir tilslutning til avtale om virksomhetsoverdragelse av akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) for Østfold fra Sykehuset Østfold til Oslo Universitetssykehus.
Les mer om saken hos SA.no