Hopp til hovedinnhold


Har undersøkt om lang ventetid i akuttmottaket er farlig for pasienter

I perioder kan venterommet ved akuttmottaket ved St. Olav være fylt av 30-40 pasienter. Nå har St. Olav og NTNU undersøkt om dette fører til flere dødsfall, skriver Adressa (krever innlogging).

– Når det er mange pasienter på venterommet, vil alle pasientene måtte vente lenger før de får hjelp. Vi ønsket å studere om forlenget tid i akuttmottaket kunne være en risiko for pasientsikkerheten, sier Johan Håkon Bjørngaard, professor ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.
Han har ledet arbeidet med studien som omfatter historikken til drøyt 165 000 pasienter.

Økt pågang

Nylig ble studien publisert i det europeiske tidsskriftet for akuttmedisin. Konklusjonen er at økt ventetid som følge av stor pågang, ikke fører til økt dødelighet.
– Dette er positive nyheter for akuttmottaket. Det ser ut til at prioriteringene de gjør, fungerer, sier Bjørngaard.
Lars Petter Laugsand, assisterende klinikksjef ved akutt og mottaksmedisin, sier dette er betryggende for pasientene.
– Vi har gode rutiner på å prioritere de sykeste pasientene først, slik at de håndteres raskt. Vi har også fokus på å ha erfarne leger i front og god bemanning på sykepleiersiden på ettermiddag og kveld når det erfaringsmessig er høyest press, sier Laugsand.
Det er NTNU i samarbeid med St. Olav som har gjennomført studien, og de har sett på alle pasientbesøk i perioden 2011-2018. Dette er en periode hvor pågangen til akuttmottaket har økt dramatisk. Den ferske studien viser at pasientene i gjennomsnitt ventet i 2,9 timer.
Forskergruppen tok for seg perioder som førte til forlenget ventetid som følge av mange pasienter og høyt press i akuttmottaket.

Akutte først

I gjennomsnitt dør 3,9 prosent av akuttpasientene i løpet av 30 dager etter sykehusoppholdet. Studien viser at pasientene som har oppholdt seg lengst i akuttmottaket, har lavest dødelighet, mens pasienter med kort oppholdstid, har høyest dødelighet. Det tyder på at det er pasienter med mindre alvorlige tilstander som må smøre seg med tålmodighet på venterommet.
Les mer om saken hos Adressa (krever innlogging)