Hopp til hovedinnhold
Bilde av visir hentet fra Facebookgruppen
Bilde av visir hentet fra Facebookgruppen 3D-printere til bistand for helsevesenet under covid-19.


Har laget 25 000 visirer på tre uker

Folk som opprinnelig skaffet seg 3D-printere for å lage småting til hjemmet som knagger og fester, deltar nå i en kjempedugnad for å lage visirer til helsevesenet.

Bak Facebook-gruppen der dette organiseres, står flere teknologer, skriver Tekna.

Ingeniører er nok godt representert blant de mange privatpersoner som har meldt seg på i dugnaden for å 3D-printe visirer til helsevesenet, sier Tekna-medlem Martin Øhlund Øyen (27).

Han er en av de sentrale bak Facebook-gruppa «3D-printere til bistand for Helsevesenet under Covid-19», også kjent som Makers mot Covid-19.

Mange takker

– Jeg meldte meg inn i gruppen da det ennå var veldig få, sier Martin Ø. Øyen, som forteller at Henrik Wille startet FB-dugnaden. Nå er Martin en av fem administratorer sammen med Henrik Wille, Marte Strand, Mads Vognsether og Erik Kvaleberg.

Kommentarene på FB-siden viser at responsen har vært enorm, og godordene og takksigelsene mange fra leger, sykepleiere og andre i helsevesenet.

– Vi har fått en enorm respons på tiltaket. Nå er det mer enn 3400 medlemmer i gruppa, forteller Øyen. Det er både folk med printere, folk fra helsesektoren som bidrar med tilbakemeldinger og andre interesserte. De som printer er stort sett privatpersoner som driver med 3D-printing på hobbybasis, men vi har også fått donasjoner fra større miljøer som Aker Solutions, Oslo Met og NTNU Gjøvik der studenter fritt får bruke 3D-labene til dette bruket.

Noen firmaer som Posten er med og sponser frakt der gruppen ikke har lokal produksjon. Av privatpersoner anslår Martin at det er mange hundre som har utstyr til dette hjemme for hobbybruk.

25 000 visirer på tre uker

Pga Korona-pandemien har plutselig veldig mange i primærhelsetjenesten fått behov for smittvernutstyr, blant annet gjennomsiktige visirer som skal beskytte ansiktet mot dråpesmitte, og sentrale leverandører har ikke klart å levere til alle som har behov.

Oslo kommune har for eksempel oppfordret bedrifter og andre leverandører til å bidra.

– Den første bestillingen på viserer på noen hundre kom inn 25. mars. Nå lages det omkring 7000 viserer i uka.  I takt med at tiltaket er blitt kjent har bestillingene strømmet inn fra ulike helseinstitusjoner som legesentre, alders- og sykehjem, tannleger etc.

I løpet av de neste 20 dagene er det produsert og levert mer enn 25 000 visirer til mottakere over hele landet. Statistikken oppdateres hver dag på en egen nettside.