Hopp til hovedinnhold


Har flere ambulansehelikoptere i beredskap

– Folk får hjelp i akuttsituasjoner, selv om mange veger er uframkommelige på grunn av flommen. Vi har flere ekstra helikoptere i beredskap, sier Geir Kristoffersen i Sykehuset Innlandet til NRK Hedmark og Oppland.
Forsvaret har to vanlige helikoptere og et SeaKing helikopter i ekstra beredskap. De kommer i tillegg til sykehusets egne ambulansehelikoptere.
Det er politidistriktene og Hovedredningssentralen som har sørget for den ekstra beredskapen i samarbeid med Forsvaret.
– Vi finner løsninger. Det har vært en bra dugnadsånd, der også kommuner, legevakter og lokale leger har bidratt, sier Kristoffersen. 
Men flommen skaper problemer for sjuketransporten. Helseekspressen i Gudbrandsdalen kan ikke kjøre og mange pasienter har problemer med å komme til sykehuset til avtalte timer.
– Vi prioriterer de alvorligst sjuke, spesielt kreftpasienter, og gjør alt vi kan for at de skal få den planlagte behandlingen sin. Noen kjøres i drosje, fordi det er lettere for små biler å komme fram, sier Geir Kristoffersen.
Andre har fått flyttet timene sine, eller de har fått hjelp hjemme.
– Leger lokalt har stilt opp der folk har vært isolert, sier Geir Kristoffersen.

Sjukehusene fylles opp

Lederen for prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet er godt fornøyd med at de har klart å holde legedekningen noenlunde bra, selv om folk ikke har kommet seg noe sted.
Men det er også problemer med å få sendt pasienter hjem fra sykehusene.
– Vi kan fly folk inn, men vi kan jo ikke fly ferdigbehandlede pasienter hjem, så dermed blir det en viss opphopning nå, ja, sier Kristoffersen.
Les mer om saken hos NRK