Hopp til hovedinnhold


Vil spare 4 millarder på felles nødsentraler

Norges 63 nødsentraler kan bli til åtte dersom flere offentlige utredninger blir fulgt, skriver Aftenposten.

Nødsentraler med brann, helse og politi under samme tak er billigst og best for beredskapen. 63 sentraler kan reduseres til 8, og fire milliarder spares, heter det i en ny rapport.
– Det er rett og slett ikke mange nok kriser til alle nødsentralene vi har i dag, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
I dag finnes det 63 forskjellige nødsentraler for brannvesenet, politiet og helsevesenet. Flere offentlige utredninger er nå i sluttfasen på arbeidet med å finne ut hvordan disse kan organiseres på en bedre og billigere måte i fremtiden.
Politireformen blir offentliggjort av justisministeren om kort tid, og vil trolig redusere dagens 27 politidistrikter til 10. Antall operasjonssentraler i politiet vil i så fall også bli redusert fra 27 til 10.

Fra 18 til 10 brannsentraler

Brannstudien, som kom i fjor, anbefaler at brannvesenet reduserer sine 18 sentraler i tråd med politiets fremtidige struktur. Dersom politireformen ender på 10 operasjonssentraler for politiet, vil brannstudien ha like mange sentraler for brannvesenet.
En samfunnsøkonomisk analyse, som Aftenposten har fått innsyn i, konkluderer med at få og samlokaliserte nødsentraler vil være billigst og best for beredskapen. Rapporten er utarbeidet av eksterne eksperter i selskapet Analyse og Strategi på oppdrag fra DSB, og har sett på organiseringen av alle landets 63 nødsentraler for brann, helse og politi.
Nasjonalt nødmeldingsprosjekt har vurdert om Norge bør ha et felles nødnummer, og om nødetatenes operasjonssentraler bør være adskilt, samlokalisert eller felles. Sluttrapporten deres vil sannsynligvis godkjennes på tirsdag, og offentliggjøres like etterpå.
Det er ventet at rapporten, som sammen med vedleggene blir på nesten 800 sider, vil inneholde konkrete forbedringspunkter til hvordan nødetatene kan samarbeide bedre.
Erik Liaklev, leder for nødmeldingsprosjektet, har allerede bekreftet til Dagens Medisin at de ikke kommer til å anbefale et felles nødnummer.
Den samfunnsøkonomiske analysen er basert på intervjuer med en rekke ansatte i nødetatene, og har sammenlignet dagens struktur opp mot 18, 12 eller 8 nødsentraler. Rapporten har også vurdert om sentralene bør være samlokalisert, noe de ikke er i dag.

«Bedre rustet»

– Ved å redusere fra 63 til 8 samlokaliserte nødsentraler for politiet, brannvesenet og helsevesenet, vil samfunnet kunne spare fire milliarder over 20 år, sier Rygh Pedersen.
Hun er likevel tydelig på at det ikke er pengene, men den økte beredskapen, som er det viktigste argumentet for en reorganisering av nødsentralene.
Les mer om saken hos Aftenposten