Hopp til hovedinnhold


Hanssen: - Uakseptabelt at rusavhengige ikke får rett hjelp

Bjarne Håkon Hanssen har redegjort for diskriminering i helsevesenet etter at Harald Nesvik (Frp) konfronterte ham med en sak publisert på VG Nett.

Bjarne Håkon Hanssen har redegjort for diskriminering i helsevesenet etter at Harald Nesvik (Frp) konfronterte ham med en sak publisert på VG Nett.

Tidligere på Ambulanseforum: Hadde hjerneblødning - ble nektet ambulanse

Les også: Helse- og sosialombudets historie

Blogg: Roy-Tore Nilsen, Divisjonstillitsvalgt for Delta: "Sleivspark fra Oslos helse- og sosialombud"

Saken dreide seg om en kvinne med hjerneblødning som ikke fikk tilsendt ambulanse fordi hun hadde en forhistorie med rusmisbruk.

I Nesviks spørsmål gjengitt på Stortingets hjemmesider, spør han om helseminister Hanssen akter å foreta en undersøkelse av problematikken.

- Det at rusmiddelavhengige ikke får de helsetjenester de har rett til eller behov for fordi de har eller har hatt rusmiddelproblemer, er helt uakseptabelt, svarer Hanssen.

Han mener det likevel ikke er behov for en større undersøkelse av dette ennå, men viser til at dette kan bli aktuelt på et senere tidspunkt.

Nesvik: - Har mottatt en rekke meldinger

Han understreker at han er glad for fokus på diskriminering av vanskeligstilte pasientgrupper som rusmisbrukere. Statsråden mener også at det har vært en positiv holdningsendring de senere årene.

- Jeg kjenner ikke til at det foreligge en generell diskriminering av rusmisbrukere i forhold til behandling i helsevesenet. Men slik som artikkelen i VG Nett beskriver, er det ikke grunn til å betvile at det kan forekomme enkelttilfeller, sier Hanssen.

Nesvik skriver i sitt spørsmål at han er kjent med problemstillingen fra før.

- Undertegnede har dessverre mottatt en rekke meldinger om at personer med en rushistorie, eller som er i aktiv rus, blir møtt med diskriminerende holdninger fra helsetjenesten. Dette er, slik jeg ser det, totalt uakseptabelt, skriver Nesvik.

Saken med kvinnen som ikke fikk ambulanse ble først trukket frem av pasientombudet i Oslo.