Hopp til hovedinnhold


Hanssen får krass kritikk

- Jeg er bekymret, og lurer på hvem som styrer hva. Vi har et departement og en helseminister som ikke har styring på hva de regionale helseforetakene gjør. Det er sak på sak der de ikke følger opp pålegg, sier Laila Dåvøy etter rapporten fra Helsetilsynet hvor en av fire ambulanser ikke var bemannet forskriftsmessig i sommerferien.

- Jeg er bekymret, og lurer på hvem som styrer hva. Vi har et departement og en helseminister som ikke har styring på hva de regionale helseforetakene gjør. Det er sak på sak der de ikke følger opp pålegg, sier Laila Dåvøy etter rapporten fra Helsetilsynet hvor en av fire ambulanser ikke var bemannet forskriftsmessig i sommerferien.

Bakgrunn: Dørene lukkes for overgangsordningen

Hver fjerde ambulanse uten rett bemanning

- Ødelegger akuttkjeden

Opposisjonspolitikerne Harald Nesvik (FrP) og Laila Dåvøy (KrF) reagerer sterkt på rapporten fra Helsetilsynet.

Da Helsetilsynets undersøkelse ble gjennomført den 14. juli i år, var 111 av i alt 488 ambulanser på vakt ikke bemannet i henhold til forskriftene.

- Hvordan skal man kunne yte en god tjeneste innen akuttmedisin, om den viktigste delen ikke er oppe og går, spør Nesvik og mener at en ambulanse uten tilstrekkelig beredskap ødelegger hele akuttkjeden.

- Hører ikke på politikerne

Nesvik får støtte av KrFs Laila Dåvøy.

- Dette er veldig dårlig håndtert, her må de bare skjerpe seg, sier Dåvøy til Aftenposten.no og understreker betydnigen ved rask og kvalifisert behandling for akutt syke.

KrF-politikeren mener at saken bare føyer seg inn i rekken av saker der helseforetak ikke retter seg etter pålegg fra politiske myndigheter.

- Dette er endel av et større bilde. Helseforetakene hører ikke på politikerne. De har et pålegg om å ha to personer på hver ambulanse, og det er brudd på forskriften når de ikke gjør det, sier hun og hevder å ha flere andre eksempler der helseforetakene ikke følger opp pålegg.

- Må rydde opp

- Jeg forventer at det tas en gjennomgang av disse opplysningene og at det settes igang tiltak for å sikre den akuttmedisinske beredskapen. Om akuttambulansens svikter, så svikter hele akuttkjeden, sier Dåvøy.

Både Nesvik og Dåvøy mener helseministeren må ta tak i problemene umiddlebart.

For dårlig rekruttering

- Vi ser alvorlig på denne situasjonen, sier statssekretær Dagfinn Sundsbø til Aftenposten.no.

Ved Helse- og omsorgsdepartementet mener de hovedproblemet er mangel på kvalifisert arbeidskraft i ambulansetjenesten.

- Helseforetakene har i en overgangsperiode frem til 2010 dispensasjon fra kompetansekravene, men de færreste av foretakene vil klare å fylle dette kravet, sier statssekretær Dagfinn Sundsbø til Aftenposten.no

Han mener at det har skjedd en faglig styrking av ambulansetjenesten, men at de ikke har klart å rekruttere nok personell. Han tar kritikk på at de ikke har klart dette.

Departementet har bedt alle helseforetakene om å regegjøre for bemanningssituasjonen. Når svarene kommer i slutten av oktober, lover Sundsbø de vil sette inn målrettede tiltak.

- Vi må se på både langsiktige og kortsiktige tiltak, sier han og indikerer at synliggjøring av yrkesmuligheter for ambulansepersonell og rekruttering i utlandet er mulige tiltak.

- Annuller kontraktene

Jan Bøhler, Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, mener at brudd på kompetansekravene må få følger for kontraktene til ambulanseselskapene.

Ambulansetjenesten har vært konkurranseutsatt hos mange av helseforetakene. Bøhler mener det gir et ekstra sanksjonsmiddel for å få orden i rekkene.

- Helseforetakene må vurdere kontraktene til de av selskapene som ikke leverer i henhold til kontrakt, sier Bøhler til Aftenposten.no.

Les hele saken i Aftenposten: Hanssen får krass kritikk