Hopp til hovedinnhold


Halvparten mangler grunnutdanning

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har avdekket store mangler ved brannvesenet i Norge. I tillegg står 4000 deltidsbrannfolk uten påkrevd grunnutdanning fra Norges Brannskole, ifølge NRK Møre og Romsdal.
Onsdag 19. mars slapp DSB en tilsynsrapport som trakk frem mangler ved mindre avdelinger i brannvesenet – først og fremst i kommuner der beredskapspersonellet dekker færre enn 10.000 innbyggere.
– Resultatene av tilsynsaksjonen viser store mangler i kompetanse og bemanning i det forebyggende arbeidet, særlig hos de minste brannvesenene, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB i en pressemelding.
Totalt er det avdekket avvik hos 184 av Norges 232 brannvesen.
Også i desember 2013 gav DSB ut en brannstudie som blant annet underbygger påstanden om at kompetansen rundt brannvern er for lav ute i distriktene.
I tillegg opplyser brannsjef og medlem av sentralstyret i Norsk Brannbefals landsforbund - Geir Thorsen - at 6-700 deltidsutrykningsledere mangler beredskapsutdanningen som er påkrevd for deres stilling.
– I utgangspunktet skulle alle deltidsbrannmenn i Norge gjennomføre grunnkurset innen 2012, men dette lot seg ikke gjøre fordi staten ikke klarer å utdanne nok brannfolk, sier Thorsen.
DSB har utsatt kravet om grunnutdanning til 2016.

– Tror du man vil klare å gi alle kvalifisert grunnutdanning innen disse to årene?
– Nei, hvis ikke DSB øker kapasiteten på brannskolen, så vil denne fristen sprekke.
Les mer om saken hos NRK