Hopp til hovedinnhold


Halvparten av ambulansene kommer for sent

Lav bemanning og lang utrykningstid går ut over pasientenes liv og helse, mener tillitsvalgte ved ambulansetjenesten i Oslo og Akershus, ifølge Osloby.
Ambulansepersonell haster til og fra ventende biler ved ambulansetjenesten i Storgata i Oslo sentrum. Det ser ut til å gå hurtig for seg, men ifølge tjenestens egne tall går det ikke fort nok.
I mange av Oslos bydeler når under halvparten av akuttoppdragene frem innen tolv minutter, som er det anbefalte minstekravet til tid før ambulansen skal være fremme hos pasienten.
Tallene bekymrer tillitsvalgte og eksperter.
Akuttberedskapen i Norge ble sist gjennomgått i en NOU-rapport i 1998. Rapportens forslag den gang var at 90 prosent av befolkningen i byer og tettsteder skal nås av ambulanse innen 12 minutter. Innen fem år skulle tidsfristen være åtte minutter.
Fristene er ikke vedtatt som formelle krav, men har fungert som faglig anbefaling i flere helseforetak.

Mangler folk og ressurser

Roy T. Nilsen (53) er hovedtillitsvalgt i Delta, arbeidstakerorganisasjonen for AMK-operatører og ambulansepersonell i Oslo og Akershus. Han er bekymret bekymret for om pasientene får forsvarlig helsehjelp, og for hvordan situasjonen utvikler seg.
- De fleste er ikke klar over at en pasient som får hjertestans i Oslo øst burde fått ambulanse innen åtte minutter, sier Nilsen.
Han mener ambulansetjenesten trenger en sterk økning i grunnbemanning, og flere biler i beredskap.
- Selv i Oslo øst, som kanskje er det området i landet hvor folk bor tettest og et knutepunkt for ambulansetjenesten, er vi ikke i nærheten av å klare våre egne mål om responstider, sier Nilsen.
Nilsen mener det er en belastning for de ansatte at pasientene ikke får et godt nok tilbud.
De foreløpige tallene for 2013 viser en økning i antall oppdrag for ambulansetjenesten på ti prosent sammenlignet med i fjor.
- Det er helt ekstremt. Aktivitetsnivå har økt tilsvarende en døgnbil i året de siste årene, uten at vi har fått økte ressurser. Jeg tror de ansattes kompetanse og omsorgsevne er mye av årsaken til at vi mottar få klager fra pasienter og pårørende, sier Nilsen.
Les mer om saken hos Osloby