Hopp til hovedinnhold


Halverte behandlingstid

Pasienter med hjerneslag på Nordlandssykehuset Bodø får nå raskere trombolysebehandling takket være et eget slagalarm-team, ifølge Dagens Medisin.
I juni 2013 startet nevrologisk avdeling ved Nordlandssykehuset i Bodø «prosjekt slagalarm», der målet var å bedre behandlingen for akutte hjerneslagpasienter og gi raskere trombolysebehandling.
- Vi opprettet et «team slagalarm» med representanter fra AMK, akuttmottaket, radiologisk avdeling og nevrologisk avdeling. Sammen brukte vi tid på å gå gjennom tidsbesparende faktorer i alle behandlingsleddene, og vi utviklet i fellesskap en ny prosedyre i pasientbehandlingen, forteller Ida Bakke, lege i spesialisering ved nevrologisk avdeling og leder for prosjekt slagalarm.
Egen slagalarm-knapp
Blant annet ble det opprettet en egen slagalarm-knapp i AMK. Når vakthavende nevrolog har bestemt at denne skal utløses, går det ut melding til radiograf, bioingeniør, nevrolog, mottak og en egen trombolysesykepleier ti minutter før pasienten ankommer sykehuset.
Fra 62 til 28 minutt
- Vi har lyktes med å betydelig redusere «door-to-needle-time», altså tiden fra pasienten ankommer sykehuset til trombolysebehandling startes. Før prosjektet startet tok det i gjennomsnitt 62 minutter før pasienten fikk denne behandlingen, mens i perioden fra juli til mars er tiden redusert til 28,5 minutter, sier Bakke.
Sykehusets egen statistikk viser at behandlingen i fjor vinter kunne ta opptil 94 minutter, mens man i mars i år har vært nede i 19 minutter.
Les mer om saken hos Dagens Medisin