Hopp til hovedinnhold


Halverer antall lokalsykehus?

Nesten halvparten av norske lokalsykehus står i fare for nedlegging, sammenslåing eller å miste flere helsetjenester, viser en ny undersøkelse fra Høgskolen i Hedmark, ifølge NRK Norge.

Undersøkelsen ble publisert tirsdag.  Den viser at de regionale helseforetakene planlegger en omfattende nedbygging av lokalsykehus over hele landet i løpet av de neste årene. 

– Dersom helseforetakenes prosesser og planer får fortsette, kan antall sykehus med akuttfunksjoner nesten bli halvert, sier professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark. Han står bak rapporten.

Nedbyggingsplaner

Jensen har kartlagt hvor mange lokalsykehus som står i fare for å bli nedlagt, slått sammen eller miste flere helsetjenester de kommende årene.

Tallene indikerer at antall lokalsykehus i Helse Sør-Øst vil reduseres fra 28 til 10. I Helse Vest vil antall lokalsykehus reduseres fra 10 til 5 lokalsykehus. I Helse Midt-Norge vil antall sykehus reduseres fra 9 til 4 eller 5, mens man i Helse Nord vil redusere antall lokalsykehus fra 10 til 5 eller 7.

I løpet av perioden etter helsereformen som ble innført i 2001, har antall helseforetak med akuttfunksjoner blitt redusert fra 47 til 19.

Undersøkelsen er utarbeidet på oppdrag fra Kommunenes interesseforening for lokalsykehus (KIL), som lenge har arbeidet mot nedleggelser av lokalsykehus.

– Denne sentraliseringen er en del av en politisk og samfunnsmessig trend, som ikke har et vitenskapelig grunnlag. Vår rapport viser at kvaliteten av de oppgavene et lokalsykehus utfører, ikke blir vesentlig bedre med sentralisering, og det har heller ingen økonomisk gevinst, sier leder for Kommunenes interesseforening for lokalsykehus, Bjørn Sverre Birkedal til NTB.

Les mer om saken hos NRK