Hopp til hovedinnhold


Halvautoma­tiske hjertestartere tolker ikke alltid riktig

Fem pasienter ble defibrillert til tross for ikke-sjokkbare rytmer, skriver den svenske Läkartidningen.
Ventrikkeltakykardi (VT) er den vanligste årsaken til plutselig hjertedød og innebærer høy dødelighet. Derimot er prognosen god om sirkulasjon gjenopprettes innen kort tid. En avgjørende del av behandlingen av VT er defibrillering. Jo mindre tid til defibrillering , jo høyere sjanse for å overleve. Korrekt visuell distinksjon mellom defibrillerbare og ikke-defibrillerbare rytmer krever intensiv trening i rytmetolking. Til tross for trening kan det være svært vanskelig å tolke riktig, og tvil kan koste dyrebar tid.
Ønsket om å unngå diagnostiske feil og muliggjøre effektiv hjerte-lungeredning (HLR), inklusiv defibrillering, utført av lekmenn har ført til utviklingen av halvautomatiske defibrillatorer som selv analyserer hjerterytmen. En slik defibrillator trenger høy sensivitet for å identifsere defibrillerbare rytmer. Pasienter med ikke-defibrillerbare rytmer har ingen behandlingsgevinst av defibrillering, og det er også en risiko for å skade ved defibrilleringsforsøk. En halvautomatisk defibrillator trenger derfor høy spesifisitet for å identifisere ikke-sjokkbare rytmer.
Läkartidningen beskriver fem tilfeller med HLR på pasienter, der en halvautomatisk defibrillator ble brukt og defibrillering ble anbefalt på feil indikasjon. Disse fem tilfellene inntraff fra november 2012 til desember 2013, og ble oppdaget av livreddere eller i etterkant av behandlende helsepersonell. Ved samtlige tilfeller ble det brukt en halvautomatisk hjertestarter av typen Zoll AED Pro (Zoll Medical, Chelmsford).
Tross rapporterte feil hos slike defibrillatorer, viser tidligere forskning at manuell rytmetolkning utført av personell utdannet i avansert hjerte-lungeredning (A-HLR) kan være dårligere en tolkninger utført av halvautomatiske defibrillator . Derimot kan det være betydningsfullt med en ordentlig utdanning i rytmetolking blant A-HLR-utdannede livreddere og tilbakemelding til berørt personell hver gang man oppdager feilaktige tolkninger.
Les om tilfellene hos Läkartidningen