Hopp til hovedinnhold


Hadde ikke autorisasjon: Jobbet i flere år som ambulansesykepleier

Ved å forfalske både legitimasjon og eksamensbevis kunne en mann jobbe i ambulansetjenesten i flere år, skriver Vårdfokus

Det var først når en pasient klaget til Ivo (Inspektion for vård och omsorg) at forfalskningen ble oppdaget.
Lot kvinnen bli igjen hjemme
Rett før årsskiftet ringte en diabetessyk kvinne etter ambulanse. Hon kastet opp og hadde en ketonverdi i blodet på 3.0. Når ambulansepersonellet kom ville de ikke ta henne med, i stedet måtte hun dra til sykehuset sammen med sin mor. Den eneste hjelpen hun fikk var noen spyposer til å ha i bilen.
På akutten ble det konstatert ketoacidose og kvinnen måtte ligge på intensiven i to dager.
– Jeg var heldig som overlevde, sier kvinnen som selv studerer for å bli sykepleier.
Klarte ikke utdanningen
Men dramatikken tok ikke slutt der. Når kvinnen meldte hendelsen till Ivo, oppdaget myndighetene at en av dem som jobbet på ambulansen hadde løyet om at han var ambulansesykepleier. Mannen, som hadde vært ansatt i flere år, hadde forfalsket yrkeslegitimasjonen og eksamensbeviset.
– Han hadde ikke klart sykepleierutdanningen som han begynte på for lenge siden, sier Anders Lundin, virksomhetssjef ved ambulansen i Västernorrland, til Vårdfokus.
Når mannen ble konfrontert med dette sa han opp der og da.
Grunnen til at han kom igjennom arbeidsgiverens kontroll var at landstinget nøyde seg med de papirene han selv viste fram når han ble ansatt. De gjorde ikke noen kontroller mot Socialstyrelsens såkalte hosp-register, databasen over alt legitimert helsepersonell.
Nå skal rutinene endres slik at nyansatte kontrolleres mot hosp. Det innføres også en årlig legitimasjonskontroll hos de som allerede er ansatte.
Den falske ambulansesykepleieren er politianmeldt.
Les mer om saken hos Vårdfokus