Hopp til hovedinnhold


H1N1 sprenger legevaktskapasitet i Oslo og Trondheim

Oslo har praktisert hjemmebesøk, nå får mistenkte tilfeller eget venterom. I Trondheim er også kapasiteten sprengt.

Oslo har praktisert hjemmebesøk, nå får mistenkte tilfeller eget venterom. I Trondheim er også kapasiteten sprengt.

Les hele saken i VG: Svineinfluensaen sprenger legevaktens kapasitet

NRK: Legevakt deler ut munnbind til alle

Stadig flere mistenkte tilfeller av svineinfluensa har sprengt kapasiteten til Legevakten i Oslo. Fra i ettermiddag må pasientene selv dra til legevakten for å testes for svineinfluensa. 

De som nå henvender seg med mistanke om svineinfluensa vil få råd om å bli testet på legevaktsentralen.

- Vi prøver å samle dette opp til dag og kveld. Det viktigste er at folk unngår å komme om natten, for da har vi ikke kapasitet til å sjekke dem, sier avdelingsoverlege ved legevakten i Oslo, Anne Katrine Nore.

Egne rom for svineinfluensa
Nore forteller at de sørger for at de som har mistanke om svineinfluensa ikke vil smitte andre pasienter på legevakten.

- De vil bli sluset inn på et eget venterom. De vil også undersøkes på et eget kontor, og vil så kunne gå ut bakveien. Slik får vi avgrenset dem fra de andre pasientene, forteller Nore.

Nore innrømmer at dette gjør det vanskeligere for pasienter som har mistanke om smitte, men understreker at dette er en helhetsvurdering.

- Det som er vikig for oss er at folk vet at vi nå har et tilbud for de influensasyke på legevakten, sier Nore.

Også sprengt kapasitet i Trondheim
Hans Frederik Selvaag er legevaktsjef ved legevakten i Klæbu, Malvik, Melhus og Trondheim.

- Vi har helt klart kapasitetsproblemer. Vi er fortsatt i en periode der vi skal begrense smitte, som gjør at vi har veldig strenge prosedyrer på hvordan disse menneskene skal tas i mot, og det gjør at det blir lang ventetid på legevakta, sier Selvaag.

Selvaag forteller at de har sett en sterk økning i henvendelser, og får positive prøver hver eneste dag i Trondheim.

Selvaag hadde onsdag møte med smittevernoverlegen. Pasientene oppfordres nå til heller å oppsøke fastlegen sin.

- I går kveld hadde vi åtte henvendseler. Det kan ta opptil syv dager fra man blir smittet til man får symptomer. Dermed kan en del ha bli smittet på bussen, i kinokøen, kafeen eller lignende, sier Selvaag.

- Nå vet vi at smitten er her, slår han fast.

Legevakten i Bergen opplyser at de får svært få henvendelser. Heller ikke legevaktene i Tromsø eller Stavanger opplever foreløpig kapasitetsproblemer, selv om antall henvendelser er økende.