Hopp til hovedinnhold


Grunnbok som trenger mer bearbeiding

Den første boka om beredskap, kriseledelse og skadestedsarbeid på norsk bærer preg av å ha noen opplysninger som ikke er oppdaterte, og farer med harelabb over mange temaer.

Ambulanseforum nr. 4 2018. Tekst: Live Oftedahl.

Bjørn Bjelland, beredskapsleder ved Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus (OUS) har ført boka i pennen sammen med Espen Nakstad, leder for CBRNe-senteret til OUS.

Samtidig tar Bjelland initiativ til at innsatsledelse blir et videreutdanningsstudie for innsatspersonell i ambulansetjenesten på OsloMet – storbyuniversitetet. Da burde vel denne boka være passende pensum?

Innfrir ikke helt

Dessverre innfrir ikke Beredskap, kriseledelse og skadestedarbeid helt forventningene til å være aktuelt pensum på et innsatslederstudie på de litt over 200 sidene og åtte kapitlene.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.