Hopp til hovedinnhold


Greit med kniv i ambulanse

En 20 år gammel jente sto for retten i januar, tiltalt for blant annetbrudd på straffelovens paragraf 325a - for å ha båret kniv på offentlig sted, uten aktverdig formål.

En 20 år gammel jente sto for retten i januar, tiltalt for blant annetbrudd på straffelovens paragraf 325a - for å ha båret kniv på offentlig sted, uten aktverdig formål, skriver Gjengangeren.

20-åringen forklarte om hendelsen at en venn av henne hadde blitt slått ned. Hun ble med i ambulansen, hvor vennen ba henne ta en kniv fra ham.

En politibetjent som også var med i ambulansen hadde hørt snakket om denne kniven, og mente å ha hørt ordene “slapp av, jeg har den”. Han fant da kniven under tiltaltes lår, og tok den.

Ved å overta kniven har tiltalte ifølge retten båret kniv i betydningen som lovverket beskriver. 

Spørsmålet ifølge forsvareren, er for det første om dette skjedde på offentlig sted, og om hun hadde “aktverdig grunn”.

Et betimelig spørsmål ifølge retten, som skriver:
“Hele den tid tiltalte hadde kniven i sin besittelse satt hun inne i ambulansen. En ambulanse er verken ment for alminnelig ferdsel eller alminnelig beferdet. Tvert imot krever adgang til ambulansen tillatelse fra ambulansepersonellet. Etter rettens syn rammes derfor ikke bæring av kniv inne i ambulansen av straffeloven”.

Retten spekulerer selv i om denne konklusjonen kan stride mot formålet til paragrafen. Men bemerker at det “etter all sannsynlighet vil være uhyre sjeldent at en tilsvarende situasjon oppstår, i det alt flertall av de som bærer kniv i ambulansen vil ha båret den på offentlig sted forut”.

I tillegg er det “aktverdig grunn”, om formålet til tiltalte var å ta med kniven hjem, sier retten. Tiltalte ble med andre ord frifunnet.

Les mer om saken hos Gjengangeren