Hopp til hovedinnhold


Greier ikkje responstida i kvar tredje utrykning

Å redusere antall ambulansestasjonar er uaktuelt, skriver kommunalsjef for helse, Randi Ytrehus i en høyringsuttale på vegner av ei prosjektgruppa i Bremanger, melder Firdaposten.
Helse Førde arbeider for tida med ny prehospital plan. Det handlar om dei helsetenestene som blir utførte før pasienten kjem inn på sjukehus. Mykje av dette livsviktige arbeidet foregår i ambulansetenesta.

Vi ser at Helse Førde konkluderer med at dei ikkje kan halde fram med alle vaktordningar som i dag. Vi tolkar det slik at Helse Førde argumenterer for endringar og det skaper bekymring for at ambulanseberedskapen i kommunane kan verte redusert, skriv ho.

Les mer om saken hos Firdaposten.