Hopp til hovedinnhold


Google Glass i prehospital akuttberedskap

Wearable teknologier har de senere år inntatt en topplassering på listen over tidens mest hypede begreper. Google Glass er et av flere produkter i denne kategorien, skrives det i et innlegg i Kommunikationsforum.
DANMARK: Klokker, armbånd med sensorer og “smarte briller” rammer med voksende hastighet markedet, akkompagneret av artikler som snakker om tendensen til at teknologier beveger seg fra noe vi har i hånden til noe vi tar på oss.
Felles for disse teknologiene er at deres konkrete bruk fortsatt er ubeskrevet. Flere produsenter av “smarte briller” erkjenner at de ikke kjendner de presise bruksmulighetene, men at disse skal utforskes og identifiseres gjennom prosjekter som kan teste bruksområder.
Hittil har det vært utført en rekke mindre kommersielle og akademiske prosjekter hvor man har forsøkt å avdekke potensialet for wearable teknologier, deriblant Google Glass, i en rekke sektorer. Kommersielt har særlig helsesektoren og energisektoren vært i fokus. I helsesektoren har virksomheter som Pristine og Wearable Intelligence laget mindre prosjekter på en rekke sykehus.
I spenningsfeltet mellom disse globale og nasjonale tendenser oppstår våre tanker om å la Google Glass understøtte det arbeidet ambulansearbeidere utfører i første linje av den danske prehospitale akuttberedskapen. Vi mener at det er et potensial for at Google Glass kan stille noen nye muligheter til rådighet når det gjelder informasjonstilgang, kommunikasjon og støtte i arbeidet med behandling og transport av pasienter.
Hva er potensialet for anvendelse av Google Glass til overveiende håndfri adgang til helsefaglig kunnskap - herunder for eksempel kommunikasjon med spesialister?
Les hele innlegget hos Kommunikationsforum