Hopp til hovedinnhold
Ambulansetransport I Vestre Viken. foto: Fredrik Naumann/Felix Features


Godt resultat for ansatte i private ambulanseselskap

Fagforbundet er fornøyd med reforhandlet avtale for ansatte i ambulansefirmaer.

Ambulanseoverenskomsten ble skrevet under med forhandlingsmotpart NHO Service i kveld, melder Fagforbundet.

Det er flere yrkesgrupper som sammen sørger for kvalitet i fagmiljøet i prehospitale tjenester.

Forhandlingsleder for Fagforbundet, Kurt Rønning, er opptatt av at lønnsplassering skal speile den ulike kompetansen i ambulansetjenesten. Han merker seg en seier i årets oppgjør.

- Vi er spesielt fornøyd med å ha fått inn den nye lønnsgruppa for ambulansearbeidere med bachelor paramedisin og for ansatte med videreutdanning som paramedic. Uttelling for kompetanse er viktig.

Lønnsøkning innenfor avtaleområde 118 er bra sammenlignet med andre tariffoppgjør i år. 

Resultatet innebærer blant annet en økning av lønnssatsene til ambulansearbeider fra 17 000 kroner – 24 000 kroner avhengig av ansiennitet. Gjelder fra 1. april 2020.

Fra 1. januar gis det ytterligere et tillegg for ambulansearbeider pluss.

Resultatet i forhandlingene mellom Fagforbundet og NHO Service og Handel innebærer blant annet en lønnsøkning fra 14 550 kroner til 28 800 kroner.

Dette er avhengig av hvor du ligger på ansiennitetsstigen. Lærlinger som tar ordinære vakter får en lønnsøkning på ca. 32,- kroner per time.

Les hele saken hos Fagforbundet.