Hopp til hovedinnhold


Gode responstider i Telemark

Ambulansene i Telemark kommer raskt frem – både i tettbygde og grisgrendte strøk. Nye tall fra Helsedirektoratet viser at ambulansetjenesten i Telemark er blant de beste i landet på responstider, skriver de på sine nettsider.
– Vi er fornøyde med utviklingen, sier avdelingsleder for prehospitale tjenester ved Sykehuset Telemark, Knut Inge Skoland.
I tettbygde strøk i Telemark var ambulansene fremme på hendelsesstedet innen 12 minutter ved 68 prosent av hendelsene. Det er bedre enn landsgjennomsnittet, og det er bare Vestfold, Oslo og Oppland som har bedre tall enn Telemark.
I grisgrendte strøk var ambulansene på plass på hendelsesstedet innen 25 minutter ved 80 prosent av hendelsene. Her er det bare Akershus, Østfold og Oppland som kan vise til bedre tider.
– Telemark har store geografiske utfordringer, derfor er vi godt fornøyd med å komme på fjerdeplass på begge statistikkene, sier Knut Inge Skoland. Han er ekstra fornøyd med utviklingen fordi ambulansene har langt flere oppdrag enn tidligere.
– Selv om resultatene varierer fra kommune til kommune, er de samlede tallene for Telemark bedre enn tidligere, sier Skoland.

Les pressemeldingen hos Sykehuset Telemark