Hopp til hovedinnhold
Finnmarksvidda: – Lange avstander, mye ansvar og lite ressurser. Foto: Wikimedia Commons


God nok ferievikar?

Det evige sommerspørsmålet i ambulansetjenesten: Hva kan egentlig makkeren min? En anonym bekymringsmelding etter at årets vikarkurs i Finnmark er avholdt, bringer temaet på banen.

Ny akuttmedisinforskrift krever at andremann på en ambulanse skal være autorisert helsepersonell, og at begge skal ha utrykningssertifikat og førerkort for kjøretøyklassen.

Paragraf 11 har en overgangsordning på tre år før kravet er endelig.

I fremtiden kan altså den mest erfarne behandle en pasient bak i bilen, mens den med minst medisinsk erfaring tar seg av kjøringen.

Samtidig har forskriften en unntaksbestemmelse: Klarer ikke helseforetaket å få tak i vikarer som oppfyller kravene til utrykningssertifikat og førerkort for kjøretøyklassen kan det brukes en unntaksregel i to måneder.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.