Hopp til hovedinnhold


Globalt katastrofeverktøy

Et nytt digitalt rapporteringssystem for alvorlige hendelser skal gjøre at land lettere kan lære av hverandres feilgrep og suksesser, melder Dagens Medisin.
Det første verdensomspennende rapporteringssystemet for alvorlige hendelser ble lansert på London Trauma Conference tidligere denne måneden.
Stiftelsen Norsk Luftambulanse har utviklet systemet i samarbeid med luftambulansen i London.
Eksperter fra flere land
Ekspertise fra en rekke land har vært samlet på Torpomoen på Ål for å enes om hva som er viktig å rapportere for å trekke lærdom av ulykker, katastrofer og terrorhandlinger.
Resultatet er nettsiden www.majoincidentreporting.org, der alle som arbeider med alvorlige hendelser både kan rapportere og hente ut andres erfaringer helt gratis.
Målet er at nettsiden skal være et nyttig verktøy i planlegging av og trening i beredskap verden over. Fordi store ulykker rammer relativt sjelden, er samarbeid over landegrensene nødvendig for å skaffe nok erfaringer til å gjøre redningsarbeidet, akuttmedisinen og forebyggingen bedre.
Les mer om saken hos Dagens Medisin