Hopp til hovedinnhold
Nesbyen. Foto: John Erling Blad, Wikimedia Commons


Gjør ventetiden på ambulansen kortere

Om kort tid etableres det et akuttmedisinsk sikkerhetsnett på Nes i Ådal, melder Ringerikes Blad.

Ringerike brann- og redningstjeneste hadde i forrige uke utvidet førstehjelpsutdanning for brannmannskapene på Nes i Ådal. Stiftelsen Norsk Luftambulanse står for prosjektet «mens vi venter på ambulansen», med økonomisk støtte fra Fagforbundet og Gjensidigestiftelsen.
- Det var et ønske fra brannmannskapene på Nes om å heve sin kompetanse ytterligere innen førstehjelp siden de ofte er først på et ulykkessted, sier brannsjef Tore Reginiussen.

Livsviktige minutter

Han understreker at de første minuttene er livsviktige for pasienten.
- En ambulanse på Nes kan ofte være opptil 40 minutter unna. Vårt oppdrag er å redde liv og skal ambulanse- og luftpersonell lykkes, er det viktig at pasienten blir tatt hånd om før medisinsk personell rekker fram.
Brannsjefen legger til at dette er en ordning som kommer i tillegg til den allerede etablerte akuttmedisinske beredskapen.
- Dette er førstehjelpere som kan gi livsviktig hjelp i påvente av at helseressursene kommer fram. Det er entusiaster og «brennende lokale hjerter» som står i beredskap for å hjelpe andre og for å skape trygghet i bygda si.

Over ti oppdrag allerede

Stiftelsen Norsk Luftambulanse opplyser at det i prosjektet på landsbasis allerede har vært flere hundre utrykninger, og slår fast at mannskapene har reddet liv. I år vil de utvide prosjektet ytterligere og målet er å ha nærmere 1.000 førstehjelpere i beredskap innen utgangen av 2014.
Les mer om saken hos Ringerikes Blad