Hopp til hovedinnhold


Gjør hjemmeleksene

Styret i Helse Nord må lese sakspapirene om ambulansehelikopterbasen en gang til før onsdagens avgjørelse om ambulansehelikopterbasen, skriver Vesterålen online.
Jeg har i løpet av den siste tiden pløyd gjennom samtlige av dokumentene knyttet til etableringen av den planlagte ambulansehelikopterbasen, som altså skal ligge mellom Bodø og Troms.
Flere av innspillene på begge sider er preget av ren lokaliseringsiver. Noen av innspillene fremstår fagtunge, men en trenet leser vil etter en gjennomgang av disse sitte igjen med en følelse av at her har "noen snakket sammen", og bestemt seg på forhånd.
Administrasjonen ved Helse Nord og ved UNN ønsker seg base til Evenes, mens man ved Nordlandssykehuset i Bodø peker på Stokmarknes som best egnet.
Alle innspillene finnes på Helse Nords hjemmesider. Etter å ha lest fagdokumentene noterer jeg meg følgende:

  • Harstadfirmaet Heli-Team som driver kommersiell helikoptertjenster, og som har 25 år erfaring og 40.000 flytimer bak seg, anser Evenes som helt uegnet for deres virksomhet, på grunn av fare for ising.
  • Avinor på Stokmarknes - eller sentralt - ble aldri bedt om en flyteknisk uttalelse i spørsmålet om lokalisering. I rapporten pekes det like fullt på at flyoperative og flytekniske spørsmål veier tungt.
  • Det er i hovedrapporten tatt lite hensyn til det faktum at befolkningen i Harstad/Narvikregionen allerede i dag har en mye mer robust akuttmedisinsk dekning enn Lofoten og Vesterålen. De fleste ambulansehelikopterutrykningene i fremtiden vil på bakgrunn av bosettingsmønsteret gjelde befolkningen i Lofoten og Vesterålen.
  • Det ser ut til at Helse Nord tillater seg rene faktafeil i rapporten når det eksempelvis gjelder den viktige tilgangen på blodprodukter. Lokalisering ved flyplassen på Stokmarknes betyr i praksis at basen legges ved et godt fungerende lokalsykehus.
  • Det legges i rapporten liten vekt på væruavhengig mulighet for å rykke ut med legebil. I nasjonal sammenheng regnes det som en svært viktig fordel ved lokalisering i nærheten av sykehus.

Sak og saksdokumenter kan leses påwww.helse-nord.no.
Les mer om saken hos Vesterålen Online