Hopp til hovedinnhold
Fall fra bro på ambulansemesterskapet i Vestfold. Girlpower Horten i aksjon. Foto: Live Oftedahl

Det første regionale mesterskapet i Vestfold: Girlpower Horten vant

Fall fra bro på ambulansemesterskapet i Vestfold. Girlpower Horten i aksjon. Foto: Live Oftedahl


Fem lag fra Sykehuset i Vestfold (SiV) hadde et lokaloppgjør lørdag 16. september 2017. Vinnerlaget deltar i det nasjonale mesterskapet neste år.

Girlpower Horten (fra venstre): Christina Ericshrud, Christine Bakken og Lise Lotte Svendsen.

Vestfold fylke er lite, men lokalpatriotismen til de ulike byene og stedene er tilsvarende stor. Derfor ligger det både guts, nerver og muligheten for prestisje i å møtes i et mesterskap.

Sykehuset i Vestfold (SiV) har seks ambulansestasjoner til sammen i Sandefjord, Tønsberg, Horten, Holmestrand og Larvik, og utførte cirka 30.000 oppdrag i 2015.

Opprinnelig var det seks påmeldte lag, men et sykdomsforfall gjorde at laget fra Tønsberg ikke fikk stilt.

Dermed stilte fem av seks stasjoner i SiVs nedslagsfelt: To lag fra Horten, ett fra Sandefjord, ett fra Holmestrand, samt et eget lærlingelag med to fra Horten og en fra Sandefjord.

Personell fra Horten var altså meget godt representert i konkurransen.

Laget fra Sandefjord på masseskade. Eksplosjon på festival. Foto: Live Oftedahl

Oppdragene spente fra å vise fram kjøreferdighetene til å håndtere et psykiatrioppdrag. Resten av kasuistikkene hadde en eller annen grad av dramatikk og var traumerelaterte: Trafikkulykke, masseskade, fall og drukning.

Lagene hadde ti minutter per post.

EMS Norway, som arrangerer det nasjonale mesterskapet, bisto med hjelp til å foreslå kasuistikker og poengsystem.

Det var Markus S. Wyller, som er fagutvikler i Tønsberg, og Trond Magnus Solås, også fra Tønsberg, som var primus motor bak planleggingen og gjennomføringen av konkurransen.

Primus motor for arrangementet: Markus S. Wyller til høyre, og Trond Magne Solås til venstre.


Markus hilste alle velkommen og fortalte om reglene i konkurransen, vitalia måtte tas på ordentlig vis, men stikk og lignende markeres. Ingen av pasientene skulle transporteres.

– Takk til arbeidsgiver som har gitt støtte til å gjennomføre konkurransen. Konkurransen har barnehagementalitet – et lag vinner, alle de andre har gjort det bra! Måtte de beste vinne og alle ha det moro! åpnet han.

Hoveddommer Jon Erik Steen-Hansen som også er klinikkoverlege ved Prehospital klinikk SiV sa også noen ord:

– Jeg setter pris på entusiasmen, og håper dette blir en tradisjon. Dette er noe vi kommer til å være stolte av og ha glede av. Lykke til så blir dette ordentlig moro!

Psykiatripost: Laget fra Holmestrand har ti minutter på å få pasienten skånsomt med seg til legeundersøkelse. Anja Pedersen i aksjon. Foto: Live Oftedahl

Alle lagene virket fornøyde med postene og mer eller mindre fornøyde med egen innsats. De hadde hatt en både morsom og lærerik dag. Hvem som vant fikk de vite på banketten samme kveld:

Vinnerne av Sykehuset i Vestfold sitt aller første ambulansemesterskap ble jentelaget fra Horten.

I tillegg til deltakelse i neste års mesterskap fikk Christine, Christina og Lise Lottes i premie å få bli med på en valgfri konferanse.

Som ekte ambulansearbeidere hev de seg raskt rundt og tok ut premien på Ambulanseforum allerede uka etter.

På vei til en fallulykke. Foto: Live Oftedahl

– Markus lurte oss i et svakt øyeblikk etter nattevakt til å stille lag, fortalte Christine Bakken, som har jobbet i ambulansetjenesten siden 2010.

Men både hun og Christina Ericshrud, ambulansearbeider siden 2004, og Lise Lotte Svendsen, yngstemann og andreårslærling, innrømmer at de hadde snakket om å bli med på konkurransen en stund uten å gutse helt.

På Ambulanseforums konferanse lovet de på podiet på konferansemiddagen å gå for seier i ambulansemesterskapet neste år.

– Det har kun vært positive tilbakemeldinger etter mesterskapet. Neste gang bør vi kanskje gjøre det enda mer publikumsvennlig. Jeg anbefaler andre ambulansetjenester å gjøre det samme. Det å trene på fag og ferdigheter er både nyttig og gøy. Vi stiller gjerne opp og deler våre erfaringer! sier Markus.