Hopp til hovedinnhold


Gir opp felles nødnummer

Prosjektleder for Nasjonalt nødnettmeldeprosjekt, Justisdepartementets Erik Liaklev, bekrefter overfor Dagens Medisin at felles nødnummer ikke anbefales innført. 

Nasjonalt nødnettmeldeprosjekt  leverer sin innstilling i desember.
– En stor dag 
– Vi har hatt en utredning om forbedring i nødmeldetjenesten og i den har vi vurdert ett felles nødnummer. Vi anbefales at dette ikke iverksettes i Norge, sier Liaklev til Dagens Medisin.
– Rapporten vil inneholde forslag til tiltak som kan forbedre nødmeldetjenesten i Norge, og skal tjene som beslutningsgrunnlag for regjeringen. Nasjonalt nødmeldingsprosjekt har vurdert både felles nødnummer, felles nødmeldesentraler for to eller alle de tre nødetatene og samlokalisering av to eller alle de tre nødetatenes nødmeldesentraler. Justis- og beredskapsdepartementet vil ikke gå inn på innholdet i rapportens innhold før denne er ferdigstilt og overlevert.
– Dette er en stor dag, er Mads Gilberts umiddelbare reaksjon. Klinikkoverlegen ved akuttmedisinsk klinikk ved UNN har vært svært engasjert i saken i årevis.
– Det er bra at fornuften seirer. Dette er enorm lettelse, og er viktig for befolkningen. Dette har vært en lang og seig faglig kamp som har vart i 15 år, sier Gilbert.
Forslaget om felles nødnummer 112 skapte voldsomme reaksjoner fra fagmiljøene,  og motstanden har vært stor.
Har prøvd mange ganger
Justisdepartementet har gjort mange framstøt for å innføre  ett nødnummer og felles nødsentraler,  men aktørene i den norske helsetjenesten har avvist forslagene.
Les mer om saken hos Dagens Medisin