Hopp til hovedinnhold


Gilbert og Fosse får Tahitiprisen

Årets Tahitipris går til Erik Fosse og Mads Gilbert. - De to gjorde en viktig og modig humanitær innsats, ikke minst ved å vise sine palestinske kolleger at Gaza ikke var glemt av omverdenen. Samtidig ble Fosse og Gilbert helt sentrale øyenvitner fra et Gaza i krig, skriver juryen.

Årets Tahitipris går til Erik Fosse og Mads Gilbert. - De to gjorde en viktig og modig humanitær innsats, ikke minst ved å vise sine palestinske kolleger at Gaza ikke var glemt av omverdenen. Samtidig ble Fosse og Gilbert helt sentrale øyenvitner fra et Gaza i krig, skriver juryen.

Les mer om dette i Tidens Krav

De to legene ble kjent langt utover Norges grenser da de under Gaza-krigen arbeidet som helsearbeidere ved Shifa-sykehuset. Israel og Egypt hadde stengt sine grenser mot Gaza-stripen for både helsearbeidere og journalister, og derfor kom det unntak Fosse og Gilbert representerte til å få en helt spesiell betydning.

- Det er avgjørende at det rapporteres fra områder der krig herjer. Ved å stenge journalister ute forsøker ofte krigsmakter å hindre en debatt basert på krigens uhyggelige konsekvenser - ikke minst for sivilbefolkningen.

Helsearbeidere kan aldri erstatte profesjonelle journalister, men under Gaza-krigen var Fosse og Gilberts tilstedeværelse til tider avgjørende for å utfylle det bildet som palestinske journalister tegnet av situasjonen. Slik ble de to nordmennene helt sentrale internasjonale stemmer i dekningen av krigen, skriver juryen i sin begrunnelse.

-Tahiti-prisen tildeles en eller flere personer som har gjort en særlig innsats for å øke kunnskapen om globale forhold og utviklingstrekk av betydning for Norge og nordmenn. Fosse og Gilbert oppfyller disse kriteriene på en god og personlig måte.

De ga oss nordmenn en sjelden og direkte innsikt i Gaza-krigens virkninger. Virkninger som ikke bare har betydning for en hel region, men som er av avgjørende betydning for den geopolitiske dagsorden. Slik påtok Erik Fosse og Mads Gilbert seg et ansvar som uavhengige medier normalt forvalter.

Det gjorde de med engasjement, mot og innlevelse, avslutter juryen i sin begrunnelse.

Prisen vil bli tildelt de to under årets Tahiti-konferanse i Kristiansund 24. juni 2009. Ole Gunnar Solskjær vil overrekke prisen.

Tidligere prisvinnere: Gro Harlem Brundtland (2006), Jan Egeland (2007), Frederic Hauge (2008). Tahiti-juryen består av Harald Stanghelle (leder), Ole Gunnar Solskjær (konsultativt medlem), Eva Sannum, Jon Mørland, Frode Alnæs, Tore Dyrnes og Ottar Brage Guttelvik.