Hopp til hovedinnhold


Gi innspill: Nye retningslinjer for prehospital luftveishåndtering

En arbeidsgruppe i Skandinavisk forening for anestesiologi og intensivmedisin skal oppdatere retningslinjene for prehospital luftveishåndtering som sist ble publisert i 2008.
Gruppa ønsker å basere de reviderte retningslinjene på forskning.
Forhåpentligvis vil de hjelpe til med enighet om den beste praksisen for luftveishåndtering for alt helsepersonell som jobber med prehospital akuttmedisin i Skandinavia.
– Vi ønsker å ha en dialog med relevante beslutningstakere og berørte parter, og inviterer herved ambulansearbeidere med interesse for luftveishåndtering til å gi kommentarer på den foregående versjonen og komme med innspill til den nye versjonen.
Gruppa vil behandle alle forslag når den nasjonale representanten har mottatt dem.
Gruppemedlemmene: Marius Rehn, Per Kristian Hyldmo, Poul Kongstad, Jouni Kurola, Vidar Magnusson, Marianne Rhode og Mårten Sandberg.
Kontakt i Norge:  marius.rehn@norskluftambulanse.no
Litteratur

  1. Berlac P, Hyldmo PK, Kongstad P, Kurola J, Nakstad AR, Sandberg M, Scandinavian Society for A, Intensive Care M: Pre-hospital airway management guidelines from a task force from the Scandinavian Society for Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. 2008. Acta anaesthesiologica Scandinavica 2008, 52(7):897-907.