Hopp til hovedinnhold


Gi innspill!

HINAS er i samarbeid med de fire regionale helseforetakene i gang med ny nasjonal anskaffelse av ambulansebiler. Avtalen vil gjelde fra og med 15. januar 2015 når dagens avtale går ut. 
Arbeidet med å utarbeide konkurransedokumentene er nå i gang. En prosjektgruppe bestående av ansatte fra alle helseregionene har ansvaret for å utarbeide konkurransegrunnlag og evaluere de innkomne tilbud. Fram til sommeren skal prosjektgruppen utarbeide konkurransegrunnlaget.
I den forbindelsen vil det bli avholdt dialogmøter med aktuelle leverandører 19.–20. mars og et kravspesifikasjonsmøte 8.–9. april med en utvidet prosjektgruppe, som består av blant annet ansatte fra vernetjenesten og MTU-personell. Kravspesifikasjonen vil så bli sent ut til det prehospitale miljøet for en innspillsrunde i mai/juni.
Prosjektgruppen tar gjerne imot innspill. Vi ønsker primært at dette gjøres til prosjektdeltaker i din helseregion, enten på e-post eller telefon:
Lars Erik Sjømæling (Helse Midt-Norge), telefon 905 00 113, e-post lars.erik.sjomeling@ambulanse-midt.no
Ronald Rolfsen (OUS, Helse Sør-Øst), telefon 952 51 005, e-post r2@online.no
Lars Solhaug (SIHF, Helse Sør-Øst), telefon 917 45 845, e-post lars.solhaug@sykehuset-innlandet.no
Åge Petter Skatrud (VVHF, Helse Sør-Øst), telefon 928 39 682, e-postage.petter.skatrud@vestreviken.no
Terje Arntzen (UNN, Helse Nord), telefon 975 31 826, e-post terje.arntzen@unn.no
Jann Ødegård (NLSH, Helse Nord), telefon 951 92 779, e-post jann.odegaard@nordlandssykehuset.no
Svein Jensen (Helse Vest), telefon 917 51 101, e-post svein.jensen@helse-fonna.no
Prosjektleder Kjetil Sønvisen (HINAS), telefon 414 10 930, e-post sokj@hinas.no
Trond Skorstad (HINAS), telefon 952 15 199, e-post sktr@hinas.no
Antatt utlysning av anbudskonkurransen er i begynnelsen av juni, med innleveringsfrist i september. Det vil bli arrangert en tilbudskonferanse i midten av juni. Evaluering og kontraktsignering forventes sluttført i løpet av 2014, i god tid før dagens avtale går ut. Prosjektgruppen ledes av Kjetil Sønvisen i HINAS.