Hopp til hovedinnhold


Går inn for AMK-sentral i Oslo

Sykehusdirektør Just Ebbesen i Østfold vil gå videre i diskusjonene om felles AMK-sentral for Østfold, Oslo og Akershus, skriver SA.no.
– En større konsentrasjon av AMK-sentraler vil gi et mer robust faglig nivå, ikke minst med hensyn til legeressurser, anfører Ebbesen.
Alternativet til felles sentral for 1,5 millioner innbyggere i tre fylker, er at det bygges en egen AMK-sentral for Østfold ved det nye sykehuset på Kalnes. Det antas å ville koste over 30 millioner kroner.
Hva felles sentral i Oslo vil koste Sykehuset Østfold, er ikke avklart.
Les mer om saken hos SA.no