Hopp til hovedinnhold


Går fra 100 til 50 sykehuskrav

Helseminister Bent Høie (H) halverer antall styringskrav til helseregionene. Han anklager de rødgrønne for å ha innført unødvendig rapportering som stjeler av pasienttiden, melder VG.
I dag holder helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sin første tale til landets sykehus. Gjennom tre direktesendte kvarter vil han gjøre rede for sine politiske mål og forventinger til spesialisthelsetjenesten i 2014.
- Vi følger nå opp regjeringens ambisjon om å redusere byråkrati, styringskrav og tellekanter. Vi må ha tillit til at de som jobber i offentlig sektor kan tenke selv, og vi vil unngå dobbeltrapportering, sier Høie til VG.
Etter å ha gått gjennom oppdragsdokumenter og protokoller, har regjeringen endt opp med å kutte 20 av 40 krav i foretaksmøtet og 30 av 60 i oppdragsdokumentet.
Av krav som forsvinner, finner vi blant annet:

  • Krav om at flertall av styremedlemmene skal oppnevnes blant politikere.
  • Krav om at de regionale helseforetakene skal bistå i arbeidet med en gjennomgang av pasientstrømmer.
  • Registrering av reduksjon i andelen fødselsrifter, noe som også registreres gjennom Medisinsk fødselsregister.
  • Registrering av alle epikriser som er sendt ut innen syv dager, som allerede registreres i Norsk pasientregister.
  • Det samme gjelder registrering av fravær av korridorpasienter.

Les mer om saken hos VG