Hopp til hovedinnhold
Felles nødsentraler? Illustrasjon: Elin Horn.


Gammeltida - politiet vil ikke være sentralbord for helsevesenet mer

Gammeltida har utdrag fra artikler som har stått på trykk i tidligere utgaver av Ambulanseforum. Første nummer av Ambulanseforum kom i august 1975 og fagtidsskriftet ble til for å kjempe for «ambulansesaken». Mye spennende ambulansehistorie er samlet i disse bladene.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2015

De første ti årene var Fred Øistein Andersen redaktør i Ambulanseforum, i 1985 overtok Ambulanseutøvernes fellesutvalg (AFU).

Ambulanseforum nr. 4 1985

Hordalandsmodellen kommer, men i hvilket omfang?

Siden 1970 er det fremlagt en rekke forslag til løsning av nødhjelptjenestens behov for en effektiv kommunikasjonsberedskap og publikums krav på å kunne nå frem til nødhjelp på en enkel og effektiv måte.

Det har ikke manglet på utredninger. Det har vært foreslått 000-alarmtelefonsentraler ved politikamrene, noe som har vært delvis gjennomført, og som nå forlates. (...)

I dag står man i den situasjon at Stortinget har bedt om fortgang i utredningen av Hordalandsmodellen. (...) Kort summert går modellen ut på at publikum kan få assistanse ved å ringe de såkalte fagsentraler, brannvesen 001, politi 002 og helsevesen 003.

000-sentraler på vei ut: – Ikke vår jobb å være sentralbord, sier politiet

– De fleste som er interessert i problematikken omkring nødnummere, fagsentraler, vaktsentraler eller hva det nå heter – helsevesenet, brannvesenet og kanskje også publikum, venter at det skal være en sentral myndighet som skal funksjonere som «kommandobru».

Som sitter sentralt og har ANSVAR for å bygge ut en varslingstjeneste. Man tror gjerne at det er Justisdepartementet som er rette vedkommende. Det er ikke tilfelle, sier overingeniør Gunnar Harr i Justisdepartementet til Ambulanseforum.

(...) Justisdepartementet mener at Televerket burde være rette vedkommende dersom en sentral institusjon skulle ta seg av slik varsling og formidling. (...) det er i alt etablert ni av 50 planlagte «alarmsentraler» med 000 nummer.

Etter noen års prøvedrift har det vist seg en rekke svakheter.

De politikamrene som betjener 000-sentralene, klager over at det bare er et minimum av anropene som har med politiet å gjøre, og mange sier at den overveiende del er ren sjikane, eller bare tøv.

Skiller man ut tull og fylleprat gjelder 80 % av de resterende anrop helsevesenet.

Ambulansetjenesten i Røde Kors

Røde Kors er med sine 240 ambulansebiler landets største ambulanseutøver, fordelt på 140 tjenestesteder. Tjenesten startet i 1920-årene og er således også en av de eldste i landet.

Ambulanseforum nr. 5 1985

Skral katastrofeberedskap ved norske sykehus

Ved noen få av de norske sykehus holdes det jevnlig katastrofeøvelser, men stort sett holdes øvelser for sjelden og gjennomføringen er for overfladisk. Ved 11 av 58 kirurgiske avdelinger i Norge er det aldri holdt noen katastrofeøvelse.

23 avdelinger har hatt øvelse for mellom to og tiår siden, mens 24 avdelinger har hatt øvelse i løpet av de siste to årene. Dette fremgår av en undersøkelse foretatt av legene Truls Erik Bjerklund Johansen og Kaare Solheim som også har undersøkt norske kirurgers kvalifikasjoner i katastrofemedisin med like nedslående resultat.

Ambulanseforum nr. 4 1995

Ti år med egne legebiler i Trondheim

I over ti år har Vinjes ambulansetjeneste i Trondheim også hatt ansvaret for å transportere byens legevaktleger rundt på sykebesøk. To spesielle utrykningsbiler brukes til dennetjenesten.

Den ene av legebilene er på vakt med lege 24 timer i døgnet, mens den andre blir satt inn i tillegg i den mest hektiske perioden om kvelden. Erfaringene med legebiler og legevakter knyttet til ambulansetjenesten er udelt positive.

Den totale prehospitale akuttberedskapen i Trondheim består i de mest hektiske deler av døgnet itillegg Luftambulansen med anestesilege og redningsmann med egen utrykningsbil eller helikopter, samt 4 ambulanser bemannet med godt utdannet ambulansepersonell.

Ambulanseforum nr. 4 1995

Norge tok bronse i EM

Under årets Europamesterskap i førstehjelp tok det norske laget en tredjeplass. Vinneren ble laget fra Irland. Det var niende gang det ble arrangert et slikt mesterskap. Aldri tidligere har deltagelsen vært så stor som i år; 26 lag fra hele Europa deltok.

Mesterskapet var denne gang lagt til Norge og Trondheim. Europamesterskapet i førstehjelp gjennomføres av Røde Kors, og arrangementet går på rundgangmellom de europeiske Røde Korsforeninger.

Ambulanseforum nr. 5 1995

Falken går til sak

Falken Redningskorps A/S aksepterer ikke avgjørelsen om at Røde Kors skal drive ambulansetjenesten i Østfold i de neste fem årene.