Hopp til hovedinnhold


Gammeltida - hjertesukk over ambulanseutdanning, fem års jubile for luftambulansen og Oslo-ambulansene på brannstasjoner?

Dette er en nennsomt kuratert spalte med utklipp fra tilsvarende nummer av Ambulanseforum for ti, tjue og tredve år siden.

Fra Ambulanseforum nr. 3 2013.

Nr. 3 1983

Leder: Så ble det altså ingen positiv behandling av ambulansetjenesten i Stortinget i vårsesjonen. Tidligst vil derfor ambulansetjenesten få sin lovmessige forankring 1. januar 1985 – ett år senere enn antatt.

(…) Blant annet med bakgrunn i store økonomiske problemer denne delen av helsetjenesten har, er det viktig å få klarlagt ansvarsforholdene.

Det er gått 5 år siden Norsk Luftambulanse satte sitt legebemannede helikopter inn i operativ drift på Østlandet. Ingen er i dag i tvil om at helikopteret er kommet for å bli.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.