Hopp til hovedinnhold
Gammel ambulanse som gikk i Soknedal. Eid av Inggard Lereim. Foto: Live Oftedahl


Gammeltida - statlig luftambulanse, fylkeskommunal ambulansetjeneste med mer

Denne spalten har nennsomt kuraterte utdrag fra artikler i tilsvarende utgave av Ambulanseforum for 10, 20 og 30 år siden. Her kan du se både på utvikling, og ting som er permanente i ambulanseyrket.

Ambulanseforum nr. 2 2013. Tekst: Live Oftedahl

Nr. 2. 1983

Leder: Luftambulansen - statens ansvar

Odeltingsproposisjon 48 (1982-83) som passerte Statsråd 25. mars og som ventelig skal behandles i Stortinget i vårsesjonen foreslår et statlig ansvar for luftambulansetjenesten.

Sosialdepartementet har altså gått mot Nyhusutvalgets innstilling som antydet et fylkeskom-munalt ansvar. (...) Dette mener vi er et meget riktig standpunkt som er tatt.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.